Brändin elementit

Nainen katsoo värikästä maalausta.

Vahvistetaan yhdessä Tampereen tunnettuutta viestimällä seudustamme yhtenäisesti samalla tunnuksella! Tampere.Finland-tunnus ja materiaalit on tarkoitettu kaikkien tamperelaisten toimijoiden käyttöön.

Tälle sivustolle on koottu elementit brändin soveltamiseen. Näiden työkalujen avulla me tamperelaiset voimme ylpeästi viestiä kotikaupungistamme erottuvalla ja tunnistettavalla äänellä. Elementit  on tarkoitettu ainoastaan Tampereen seudun markkinointiin. Niitä tulee käyttää hyvän tavan mukaisesti eikä niitä saa käyttää asiayhteydestä irrotettuna tai poliittisissa/aatteellisissa tarkoituksissa.

Tampere.Finland-tunnus

Tampere.Finland-tunnus on tamperelaisten toimijoiden yhteinen. Tunnus viestii, että käyttäjä on ylpeä tamperelaisuudestaan. Tunnuksen muoto on yksinkertainen ja helposti tunnistettava. Värillisessä versiossa Tampere-sana on kirjoitettu kaupungille ominaisella tiilenpunaisella. Sinisellä kirjoitettu Finland-sana korostaa Tampereen suomalaisuutta ja veden merkitystä järvien ja Tammerkosken kaupungissa. Piste kertoo Tampereen keskeisestä sijainnista Suomessa. Se kuvastaa myös Tampereen määrätietoista asennetta.

  • Tampere.Finland-tunnus

    Tampere.Finland-tunnus

Tampere.Finland-tunnusanimaatio

  • Tampere.Finland-tunnusanimaatio

Tampereen kaupungin vaakunalogo

Tampereen kaupungin vaakunalogo on kaupungin allekirjoitus ja kaupunkiorganisaation virallinen tunnus. Sen on oltava näkyvillä kaikissa kaupungin toimintaan liittyvissä materiaaleissa, joilla viestitään kaupungin asukkaille, yrityksille ja paikallisille sidosryhmille. Tampere.Finland-tunnusta on suositeltavaa käyttää viestinnässä yhdessä vaakunalogon kanssa. Vaakunalogoa käytetään myös silloin, kun kaupunki esiintyy sovitusti jonkun muun tahon yhteistyökumppanina tai referenssinä. Mustavalkoista versiota käytetään silloin, kun koko painotuote on mustavalkoinen/harmaasävyinen. Negalogoa käytetään silloin, kun tausta on kirjava tai värillinen vaakuna ei erotu riittävästi taustasta. Logosta voi myös erikoistapauksissa käyttää pelkkää vaakunaa, joka sopii kapeaan tilaan. Eri logovariaatioilla on kaikilla sama suhteellinen suoja-alue, joka on yhden pienen t-kirjaimen korkeuden verran kaikkiin suuntiin tunnuksen uloimmasta pisteestä. Myös tekstielementtien etäisyys vaakunasta on t-kirjaimen leveys. Logon osia ei tule irrottaa tai asetella toisin kuin on ohjeistettu.

Värit

Tampereen väripaletissa on yhteensä kuusi raikasta pääväriä (tunnelma, kokemus, koti, työ, idea ja muutos). Paletin lisävärit tuovat vaihtelua ja uusia käyttömahdollisuuksia visuaaliseen ilmeeseen. Laajasta väripaletista käytetään yhtä tai kahta pääväriä, joihin voi liittää muita lisävärejä hallitusti (enintään neljä). Perusvärit tasapainottavat ja rauhoittavat kokonaisuutta. Lisävärejä voi käyttää myös yksinään päävärinä tai vaikka taustavärinä.

  • Tampere.Finland brändivärikartta värikoodit pdf

Typografia

Kaupungin käytössä ovat Montserrat- ja Open Sans -fonttiperheet. Fontit on jaettu kaikkien kaupungin työntekijöiden Office-ohjelmiin. Mikäli fontit eivät löydy ohjelmista, voit ladata ne ohjelmistojakelusta.

Otsikoissa ja nostoissa käytetään Montserrat-fonttia, josta pääsääntöisesti käytetään vahvoja leikkauksia (black ja bold). Open Sansia käytetään pidemmissä teksteissä ja siitä käytetään pääasiassa kevyitä leikkauksia (light ja regular). Italic-leikkausta käytetään lyhyissä nostoteksteissä. Tämä luo kontrastia vahvan Montserrat-otsikon kanssa.

Jos Montserrat- ja Open Sans -fontteja ei voida käyttää, käytetään Calibri-kirjaintyyppiä. PowerPoint-esitysten fonttina käytetään Calibria, koska se on yleinen fontti, joka löytyy kaikilta esityskoneilta. Erikoisfonttien käyttö saattaa sotkea koko esityksen, jos esityskoneella ei ole niitä.

Aaltoikkuna ja Ikonit

Uusittu graafinen elementti, aaltoikkuna, yhdistää ennestään tuttua ikkunagrafiikkaa ja aaltokuviota. Elementtiä voi käyttää kaikissa Tampereen kaupungin materiaaleissa ja kaikissa graafisen ohjeistuksen mukaisissa väreissä. Aaltoikkuna ei korvaa tunnusta eikä vaakunalogoa vaan tuo lisää elävyyttä esimerkiksi kuvan päälle tai dokumentit nurkkaan. Elementti näyttää parhaalta, jos se ei ole kokoaan näkyvissä. Elementtiä voi käyttää joko nousevana tai laskevana. Sen kokoa voi vaihdella, kunhan mittasuhteet pysyvät alkuperäisenä. Ikonit Tampere.Finland-ilmeessä käytetään yksivärisiä viivapiirrosikoneita. Ikoni voidaan sijoittaa joko värilliselle tai valkoiselle pohjalle tai värillisen ympyrän sisään.

Päivitetty 4.10.2023