Tamperelainen nuori välittää läheisten hyvinvoinnista, ystävyydestä ja vapaudesta

Tampereen 9.-luokkalaiset ovat osallistuneet kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren jokakeväiseen arvokyselyyn. Nimettömässä kyselyssä nuoret valitsivat itselleen kolme tärkeintä arvoa. Arvokysely tehtiin oppilaiden osallistuessa Taidekaaren Kulttuurikaiutin-kokonaisuuteen, jossa käsitellään kulttuuriympäristöä ja taiteella vaikuttamista.

Viime vuoden tapaan selkeä kärkikolmikko yhdeksästätoista kyselyssä listatusta arvosta ovat perheen ja läheisten hyvinvointi, ystävyys ja vapaus. Sisäinen rauha ja onnellisuus tuli kyselyssä neljännelle sijalle, viidenneksi nousi maailmanrauha. Myös ihmisten yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus olivat monelle vastaajalle tärkeitä arvoja. Vähiten ääniä saivat suvaitsevaisuus ja yhteiskunnallinen arvostus. Vastaajia oli yhteensä 1317.

“Taidekaaren 9. luokkien toteuttama arvokysely on tärkeää dataa siitä, mitkä arvot nuoret 9. luokkalaiset ovat kokeneet tärkeiksi elämässämme ajassa. Arvojen viisi suosituinta vastausta ovat ajatuksia herättäviä.” kommentoi Tampereen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Oliver Priimägi.

Hän analysoi kärkisijoille nousseita arvoja seuraavasti: “Perheen ja läheisten hyvinvointi, ystävyys ja vapaus ovat arvokyselyssä selvästi muita arvoja edellä. Voisi sanoa, että vastauksina nämä ovat melko tyypillisiä ja toistuvat muodossa tai toisessa kyselystä toiseen, mutta tämä ei tee niistä missään nimessä vähemmän arvokkaita tai tärkeitä vastauksia. Jokainen kaipaa läheisiä ihmisiä ja ystäviä elämäänsä. Nuorten arki ei ole helppoa eikä stressivapaata ja se, että saa puhua ja avautua läheisilleen, on elintärkeää. Jokainen tarvitsee läheisiä ja ystäviä ja toivoo heille kaikkea parasta.“

Priimägi nostaa esiin myös maailmantilanteen vaikutuksia nykynuoriin. “Sisäinen rauha/onnellisuus on neljänneksi vastatuin arvo. Tämäkin on selvästi yhdistettävissä koulun ja sosiaalisten suhteiden luomiin paineisiin ja huoleen mielenterveyden ongelmista.  

Viidennellä sijalla tuloksissa näkyy maailmanrauha, joka osoittaa suoraan nuorten huolen siitä, kuinka maailmanpoliittinen tilanne on kenties kireämpi kuin koskaan omana elinaikanamme. Vapauden arvo saattaa toisaalta olla myös yhdistettävissä nuorten kasvavaan huoleen maailman tilasta ja siitä, miten käy Suomen itsenäisyyden. Ystävyydenkin arvon voisi tavallaan tulkita laajemmin niin, että olisi tärkeää vaalia ystävyyttä ja yhteisymmärrystä maailmanlaajuisesti, myös päättäjien tasolla. Sodan tulisi olla viimeinen vaihtoehto konfliktien ratkaisemisessa.“

Kerätty tieto ei mene hukkaan, vaan Priimägi lupaa, että Tampereen nuorisovaltuusto ottaa kyselyn tulokset huomioon omassa toiminnassaan ja kirjaa ne omaan tavoiteohjelmaansa. Nuorisovaltuusto aikoo työstää kyselyn tulosten pohjalta mahdollisia mielipidekirjoituksia, aloitteita ja tapahtumia ja tarjota myös apua ja vertaistukea näiden kautta huolettaviin aikoihin. Nuorisovaltuusto aikoo myös edustustoiminnassaan edistää näitä arvoja, ja nostaa niitä pintaan julkisessa keskustelussa.  

Priimägi lopettaa kommentinsa viisaasti: “Jokaisen nuoren huolet ja murheet on otettava huomioon. Nuorille merkityksellisiä arvoja on edistettävä ja niiden korostaminen päättäjille on myös hyvin tärkeää. Arvot ohjaavat ihmisten toimintaa ja luovat pohjan jokaisen yksilölliselle ajattelulle. Eri ihmisillä korostuvat erilaiset arvot ja niiden merkitys, eikä kenenkään henkilökohtaisten arvojen kritisoiminen ole mielekästä taikka reilua.“ Taidekaari allekirjoittaa nämä ajatukset ja pyrkii Nuorisovaltuuston tapaan edistämään nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja asemaa yhteiskunnassa. Vuonna 2024 kiinnitetään erityisesti huomiota myös lasten ja nuorten taiteen näkymiseen.

Teksti: Janina Ahlfors
Kuvat: Janina Ahlfors
Jaa sosiaalisessa mediassa