Mitä on Taidekaari?

Lapsia tanssimassa vauhdikkasti tanssisalissa.

22 342

osallistujaa lukuvuonna 2023–24

1 309

ryhmää lukuvuonna 2023–24

Taidekaari on Tampereen kaupungin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sidottu kulttuurikasvatusohjelma. Taidekaari tutustuttaa vuosittain yli 20 000 lasta sekä nuorta taide- ja kulttuurikohteisiin näkijänä, kokijana ja tekijänä. Vakiintunut toiminta ulottuu varhaiskasvatuksen viisivuotiaista peruskoulun yhdeksäsluokkalaisiin. Vuoden 2024 syyslukukaudesta lähtien, Taidekaari kuuluu myös Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen 3–4 -vuotiaille.

Opettajapalaute

Seuraavaa vuotta odotellaan! Upea kokonaisuus vuosiluokalta toiselle, tämän kaaren päässä on aarre, kerta toisensa jälkeen. 

Taidekaaren sisältö on rakennettu siten, että jokainen lapsi ja nuori saa monipuolisesti kokemuksia eri taiteen ja kulttuurin aloilta. Taidekaaren kukin kokonaisuus rakentuu kahdesta osasta: kulttuurilaitosvierailusta tai ympäristökierroksesta sekä työpajasta. Tavoitteena on, että peruskoulun päättävälle nuorelle tuttuja ovat oma kulttuuriympäristö, kaupungin lukuisat kulttuurikohteet sekä eri taiteenlajit. Taidekaari on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ympäristökasvatus on osa kulttuurikasvatuksen sisältöjä. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä oppilaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Mukana ovat syksystä 2024 lähtien kaikki kaupungin koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden lapset ja nuoret 3–4 -vuotiaista yhdeksäsluokkalaisiin. Ryhmät osallistuvat toimintaan koulu- tai päiväkotipäivänsä aikana yhdessä opettajan sekä ryhmänsä muiden aikuisten kanssa kanssa.

Taidekaarta koordinoi Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikön Taidekaari-tiimi. Ohjelma suunnitellaan lukuvuodeksi kerrallaan yhteistyössä korkeatasoisten toimijoiden kanssa. Taidekaari vie vuosittain lapsia ja nuoria vierailuille 8–10 kulttuurilaitokseen sekä työllistää projektiluonteisesti useita kymmeniä taiteen ja kulttuurin ammattilaisia.

Päivitetty 12.6.2024