Lapsia tanssimassa vauhdikkasti tanssisalissa.

Mitä on Taidekaari?

20075

osallistujaa lukuvuonna 2021-22

997

osallistunutta ryhmää lukuvuonna 2021-22

Taidekaari on Tampereen kaupungin perusopetukseen sidottu kulttuurikasvatusohjelma, joka tutustuttaa vuosittain yli 20 000 lasta ja nuorta taide- ja kulttuurikohteisiin näkijänä, kokijana ja aina myös tekijänä.

Opettajapalaute Taidekaaresta: 

Seuraavaa vuotta odotellaan! Upea kokonaisuus vuosiluokalta toiselle, tämän kaaren päässä on aarre, kerta toisensa jälkeen. 

Ohjelma on rakennettu siten, että jokainen koululainen saa koulupolkunsa aikana monipuolisesti kokemuksia eri taiteen ja kulttuurin aloilta. Taidekaaren kokonaisuudet rakentuvat kolmesta osasta: kulttuurilaitos- tai ympäristövierailusta, osasia yhteen sitovasta ajatteluläksystä ja työpajasta. Tavoitteena on, että peruskoulun päättävälle nuorelle tuttuja ovat oma kulttuuriympäristö, kaupungin lukuisat kulttuurikohteet sekä eri taiteenlajit. Mukana ovat kaikki kaupungin koulut ja ikäluokat, esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Luokat osallistuvat toimintaan koulupäivän aikana yhdessä opettajan kanssa. 

Kulttuurikasvatusohjelmaa on pilotoitu myös varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on vakiinnuttaa Taidekaari -toiminta osaksi myös alle kouluikäisten lasten kulttuurikasvatusta.

Taidekaari on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä oppilaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ympäristökasvatus on osa kulttuurikasvatuksen sisältöjä.

Taidekaarta koordinoi Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikön Taidekaari-tiimi. Ohjelma syntyy verkostomaisessa yhteistyössä korkeatasoisten toimijoiden kanssa. Taidekaari vie vuosittain koululaisia vierailuille 8–10 kulttuurilaitokseen ja työllistää projektiluonteisesti useita kymmeniä taiteen ja kulttuurin ammattilaisia alueella.

Päivitetty 21.11.2022