Hyppää sivuvalikkoon

Lukion koko oppimäärä

Ailun opiskelijat keskustelevat käytävällä

Kuka voi opiskella aikuislukiossa?

Tampereen aikuislukiossa täysi-ikäinen opiskelija voi suorittaa aikuislukion koko oppimäärän (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkinnon. Voit suorittaa opinnot alusta loppuun tai täydentää aikaisemmin kesken jääneet opinnot valmiiksi. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus, mutta keskiarvorajaa ei ole. Aikuislukion opiskelijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. 

Maksaako lukio-opiskelu?

Lukion tutkinto-opiskelu on ilmaista. Oppimateriaalit (kannettava tietokone, sähköiset tai painetut oppikirjat ja muut opiskeluvälineet) opiskelija kustantaa itse. Oppivelvollisuuslain mukaisesti maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat saavat koululta opiskelua varten lainaan kannettavan tietokoneen sekä käytettävät oppimateriaalit.

Milloin voi aloittaa opinnot?

Aikuislukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, ja voit aloittaa opintosi minkä tahansa periodin alussa. Aloittaaksesi opiskelun ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella kouluun. Lukujärjestyksen laadinnan kannalta parhaat aloitusajat ovat elokuussa ja joulukuussa alkavat periodit.

Miten lukio-opiskelu tapahtuu?

Aikuislukion opetus järjestetään ilta- ja Teams-opetuksena klo 16.15–20.30. Opetus on järjestetty niin, että yhden opintojakson opetusta on kaksi kertaa viikossa (joko maanantaina ja keskiviikkona tai tiistaina ja torstaina) . Joskus oppitunteja tai loppukokeita voi olla myös perjantai-iltaisin. Tunneilla on pääsääntöisesti läsnäolopakko. Jos tiedät joutuvasi olemaan yksittäisiä kertoja poissa opetuksesta, sovi siitä kurssin opettajan kanssa etukäteen.

Verkkolukiossa opiskelet ohjatusti verkossa (Moodle). Sinun ei siis tarvitse osallistua opetukseen paikan päällä vaan suoritat opinnot verkossa. Verkko-opiskeluun voi kuulua myös Teams-tapaamisia tai pienryhmätyöskentelyä, jonka ajankohdasta opiskelijat sopivat itse. Tampereen aikuislukion verkkolukiotarjonnan lisäksi voit hyödyntää Tampereen kaupungin lukioiden yhteistä verkkotarjontaa.

Voit valita omaan opiskeluohjelmaasi niin lähi-, Teams- kuin verkko-opintojakin.

Vaadittujen opintojen suorittaneet saavat lukion päättötodistuksen. Melkein kaikki valmistuvat samalla myös ylioppilaiksi. Ylioppilaaksi valmistuminen edellyttää osallistumista ylioppilastutkintoon ja yo-kokeiden hyväksyttyä suorittamista.

Missä ylioppilastutkinto suoritetaan?

Aikuislukion opiskelijat suorittavat ylioppilastutkinnon aikuislukiossa. Koepaikka vahvistetaan tutkintokerroittain, ja se voi olla myös muualla kuin aikuislukion tiloissa. Aikuislukiossa ylioppilaskokeen voi suorittaa vain koulun oma tutkinto- tai aineopiskelija, joka on ilmoittautunut kouluun viimeistään kaksi periodia ennen tutkinnon alkua ja suorittanut opintoja Tampereen aikuislukiossa.

Voiko opiskella Tampereen aikuislukiossa, jos ei asu Tampereella?

Tampereen aikuislukiossa voivat opiskella kaikki asuinpaikasta riippumatta. Tampere nimessä viittaa vain koulun sijaintiin.

Päivitetty 29.4.2024