Hyppää sivuvalikkoon

Haku viestintälinjalle

Sammon keskuslukion viestintälinjalle otetaan vuosittain 25 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Viestintälinjalle hakevan opiskelijan tulee palauttaa myös ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä toimitetaan Sammon keskuslukioon yhteishaun aikana eli viimeistään 19.3.2024 klo 15.00.

Viestintälinjan opiskelijoiden valintaperusteet eroavat yleislukiosta, sillä linjalle halutaan ensisijaisesti viestinnästä kiinnostuneita ja motivoituneita opiskelijoita. Viestintälinjan hakupisteiden maksimimäärä on 20 pistettä.

Hakupisteet koostuvat opiskelijan painotetusta keskiarvosta ja ennakkotehtävästä saatavista pisteistä. Ennakkotehtävästä voi saada maksimissaan 10 pistettä. Painotettu keskiarvo, jossa lähtökohtana on lukuaineiden keskiarvo, lasketaan siten, että kuvataiteen ja musiikin arvosanat huomioidaan ja äidinkielen ja yhteiskuntaopin arvosanat kerrotaan kahdella. Linjalle hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee kuitenkin olla vähintään 8,0 ja ennakkotehtävästä on saatava vähintään 4 pistettä.

Jos opiskelija tulee hyväksytyksi viestintälinjalle, on valinta sitova. Viestintälinjan opiskelijalle ei voida taata mahdollisuutta osallistua koulun urheiluvalmennukseen lukujärjestyksellisistä syistä.

Päivitetty 16.1.2024