Hyppää sivuvalikkoon

Haku urheilulinjalle

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu- ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista.

Sammon keskuslukion urheilulinjalle valitaan toisen asteen yhteishaussa vuosittain 70 opiskelijaa.

Urheilulinjalle hakevalle avautuu Opintopolun hakuohjelmassa urheiluhaun lisätiedot, jotka hakijan on myös täytettävä. Löydät tarkat ohjeet ja ohjevideon Olympiakomitean sivuilta kohdasta Haku urheiluoppilaitoksiin.

Vuodelle 2024 päivitetyt ohjeet: Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan hakuprosessi ja kriteerit 2024

Urheilulinjan valintaperusteet

Erityisen koulutustehtävän urheilulukiot Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta. Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu peruskoulutodistuksen keskiarvosta (max. 10) sekä urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (max. 10). Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella. Oppilaitos tai koulutuksen järjestäjä voi lisäksi edellyttää lukuaineiden minimikeskiarvon ylittämistä. Sammon keskuslukiossa edellytetään, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,5.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan 0 – 5 pistettä (lajiliittopisteet) ja oppilaitoksen harkinnan mukaan 0 – 5 soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet).

Lajiliittopisteytyksen periaatteet (0 – 5 pistettä):

4,2 – 5

Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää

Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

3,1 – 4,1

Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. 

Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

2,1 – 3,0

Joukkuelaji: Maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen kärkipäätä. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää. 

Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

1,1 – 2,0

Joukkuelaji: Aluejoukkueen keskitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja. 

Yksilölaji: Lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.

0,1 – 1,0

Seuratason aktiivi.

0

Käytetään vain jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä).

Tarkennuksia lajiliittopisteytyksen periaatteisiin
 • Lajiliittopisteytyksessä huomioidaan urheilijan potentiaali ja motivaatio kehittyä urheilijana.
 • Lajiliiton tulee sitoutua yhteistyöhön Olympiakomitean, oppilaitosten ja muiden lajien kanssa kansallisesti oikeudenmukaisen järjestelmän varmistamiseksi.
 • Lajiliittopisteet pyydetään lajeilta, jotka ovat Olympiakomitean jäseniä tai kumppanuusjäseniä. Muussa tapauksessa koulu pisteyttää urheilijan (max. 2,5 pistettä).
 • Mikäli lajilla ei ole maajoukkuetta kyseisessä ikäluokassa, niin maajoukkuetasoisiksi katsotaan sellaiset urheilijat, jotka olisivat ikäluokan maajoukkueurheilijoita, mikäli maajoukkue kyseisenä ajankohtana valittaisiin.
 • Urheilijan maajoukkuestatusta arvioitaessa otetaan huomioon lajin harrastajien määrä, ja siten maajoukkueeseen pääsyn vaatimustaso. Mikäli urheilija maajoukkuevalinnasta huolimatta ei ole lähellä kansainvälistä tasoa, tulee urheilija arvioida pistekategorian 3,1-4,1 sijaan pistekategorian 2,1-3,0 mukaan.
 • Yksilölajeissa SM-kilpailujen osanottajamäärää tulee tarkastella, ja jos lajin SM-kisoihin osallistuvien urheilijoiden määrä on vähäinen, eikä pisteytettävän urheilijan taso ole lähellä kansallista kärkeä SM-mitalista tai pistesijasta huolimatta, arvioidaan urheilijan pisteet kategorian 3,1-4,1 sijaan pistekategorian 2,1-3,0 mukaan.
 • Läpinäkyvyys on tärkeää ja lajiliitolla tulee olla selkeä toimintatapa lajiliittopisteytyksen toteuttamiseksi. Lajien toivotaan järjestävän mahdollisuuksien mukaan pisteytystilaisuuksia, joissa urheilijoiden on mahdollista tuoda esiin potentiaalinsa ja urheilijat pystytään arvioimaan mahdollisimman luotettavasti. Pisteytys voidaan myös yhdistää maajoukkueiden katsastusprosessiin.
 • Lajiliitto asettaa samaan oppilaitokseen hakevat urheilijat rankingjärjestykseen.
 • Vammaisurheilijoiden kohdalla lajiliiton tulee konsultoida ennen pisteytyksen rankingjärjestystä Suomen Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Tuomas Törröstä, [email protected], p. 050 408 6152. Yhteistyöllä varmistetaan lajin ranking vammattomien ja vammaisurheilijoiden kesken ja että vammaisurheilijan potentiaali ja taso tunnistetaan.
 • Hakijan pyrkiessä useampaan urheiluoppilaitokseen, on hänelle annettava samat pisteet oppilaitoksesta riippumatta.
 • Yhteishakuun liittyvät lajiliittopisteet tulee antaa Olympiakomitean antamaan määräaikaan mennessä. Ammatillisten urheiluoppilaitosten vaihtoehtoisiin hakuprosesseihin liittyvät lajiliittopisteet tulee antaa kohtuullisessa ajassa aina tarvittaessa.
 • Ennen pisteytyksen antamista lajiliittojen odotetaan tekevän oppilaitosten kanssa tiivistä yhteistyötä oikean pisteskaalan varmistamiseksi.
 • Kokonaispisteistä päättää oppilaitoksen rehtori saadun lajiliittopisteytyksen ja lajiliiton kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta viimeistään sinä päivänä, milloin oppilaitoksen on syötettävä hakuun vaikuttavat tiedot yhteishakujärjestelmään.
 • Arviointi on tehtävä kymmenysosapisteiden tarkkuudella.

Lajiliittopisteytyksen oikeellisuutta valvova taho on Olympiakomitea, jolla on tarvittaessa oikeus velvoittaa lajiliittoa tarkistamaan pisteytystään. 

Lopullisesta pisteytyksestä vastaa urheiluoppilaitoksen rehtori.

Oppilaitospisteytyksen periaatteet (0 – 5 pistettä):

Oppilaitospisteytyksen lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä potentiaalisimpien urheilijoiden sisäänpääsyn varmistamiseksi. Sammon keskuslukiossa huomioitavia seikkoja oppilaitospisteiden määräytymisessä ovat painopistelaji, lajiliitolta saadut pisteet ja hakijan urheilullinen potentiaali. Oppilaitospisteet ovat sitä suuremmat, mitä enemmän hakija on saanut lajilittopisteitä. Pisteet eivät kuitenkaan ole samat eikä vastaavuus ole lineaarista. 

Muissa kuin painopistelajeissa lajiliittojen kärkiurheilijoiksi pisteyttämät hakijat saavat erillisen kutsun haastatteluun sekä tehtävän, jossa selvitetään valmennuksen järjestäminen ja olosuhteet. 

Oppilaitospisteytyksen aikataulutus 2024 

 • Yhteishaku toisen asteen koulutukseen alkaa 20.2. ja päättyy 19.3.2024. 
 • Hakija vastaa opintopolussa Urheilijan lisäkysymyksiin. 
 • Urheilijoiden tiedot oppilaitoksilta lajiliittojen pisteyttäjille 5.4.2024 mennessä. 
 • Lajiliittojen pisteytykset oppilaitoksille 26.4.2024 mennessä. 
 • Oppilaitokset voivat pyytää tarvittaessa lajiliitolta tarkistuksia pisteytykseen 10.5.2024 mennessä.
Päivitetty 16.2.2024