Kalevanpuiston koulutalon koulukuljetukset

Yhteystiedot

Hakemusten käsittely ja päätösasiat: oman koulun koulusihteeri [email protected]

Tuomi Logistiikka Oy Koulukuljetusten asiakaspalvelu palvelee puhelimitse arkisin klo 6 - 19 puh. 03-567 8106. Koulukuljetusten ajojärjestelijät ovat paikalla ja lukevat sähköpostia [email protected] arkisin klo 7 - 16.

Muutoksista ilmoittaminen

Kaikista hakemuksen käsittelemisen jälkeen tapahtuvista kuljetustarpeita koskevista muutoksista on ilmoitettava viipymättä Kalevanpuiston koulutalon kuljetusasioita hoitavalle Maija Lepolalle. Maija Lepola ilmoittaa muutokset Tuomi Logistiikkaan.

Maija Lepola 050-4682924 tai [email protected]

Kuljetushakemus

Koulukuljetukset myönnetään ehdottavalla hakemuksella. Huoltajille ilmoitetaan Wilma-viestillä, milloin heidän tulee käydä täyttämässä seuraavan lukuvuoden kuljetushakemukseen tarvittavat lisätiedot Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdellä.

Kuljetukset voidaan myöntää kodin ja koulun/päiväkodin, kodin ja aamu-/iltapäiväkerhon tai koulun ja aamu-/iltapäiväkerhon välille. Koulumatkoja varten oppilaalle järjestetään enintään kaksi yhdensuuntaista matkaa päivässä. Kuljetukset järjestetään vain yhdestä kotiosoitteesta.

Hakemuksen täyttö

Hakemuksella tulee ilmoittaa selkeästi kaikki kuljetuksessa huomioitavat erityistarpeet, esimerkiksi "lapsi karkaa helposti".

Alle 3-vuotiaalla lapsella pitää olla kuljetuksen aikana turvaistuin. Myös yli 3-vuotiaalle suositellaan turvaistuinta tai koroketta, jos hän on alle 135cm pitkä. Huoltaja hankkii turvaistuimen tai korokkeen. Istuinta ei säilytetä autossa, vaan se kulkee aina lapsen mukana. Turvaistuimen kiinnityksestä vastaa huoltaja tai koulun/päiväkodin henkilökunta. Ryhmäkuljetuksessa autoon ei voida ottaa mitään ylimääräistä kuljetettavaa tavaraa kuten lapsen rattaita.

Hakemuksella ilmoitettuja yhteystietoja käytetään koulukuljetuksia koskeviin yhteydenottoihin. Puhelinnumero annetaan tiedoksi lasta kuljettavalle kuljettajalle kuljetustapahtumaa koskevia yhteydenottoja varten.

Koulujen loma-aikojen kuljetukset

Koulujen loma-aikojen kerhokuljetukset haetaan ja tilataan aina erikseen, loma-ajan toimintaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Kuljetusreitit ja aikataulut

Perusopetuslain (1998/628) mukaan alle 13-vuotiaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.

Tuomi Logistiikka suunnittelee kuljetusreitit siten, että samaan aikaan samaan suuntaan kulkevat lapset yhdistetään samoille reitille. Auto voi viedä matkustajia eri kouluihin tai hakea matkustajia eri kouluista. Korona-aikana reittejä on pyritty väljentämään mahdollisuuksien mukaan.

Tuomi Logistiikka ilmoittaa noutoajat huoltajille tekstiviestillä. Tiedot ovat saatavilla myös Kouluun.fi -huoltajasovelluksesta.

Kouluun.fi on huoltajille suunnattu verkossa toimiva palvelu koulukuljetusten aikataulujen tarkasteluun. Lisäksi huoltaja voi myös perua kuljetuksen palvelun kautta. Tiedot päivittyvät palveluun reaaliajassa.

Kuljetuksia voi tarkastella 2 viikkoa eteenpäin, mutta seuraavan päivän noutoaika pitää tarkistaa edellisenä päivänä. Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

• Koulukuljetuksissa noutopaikka on kotipiha. Mahdollisuuksien mukaan, nouto/jättöpaikka on useille lapsille sama. Mikäli pihassanne on jokin tietty paikka (esim. roskakatos) ilmoitattehan sen Tuomi Logistiikkaan sähköpostilla [email protected] Huomioittehan, että myös talvisin isomman auton on mahduttava ajamaan nouto/jättöpaikalle.

• Kuljettaja ei voi ottaa kyytiin muita, kuin etukäteen sovitun reitin mukaisia matkustajia, joille on myönnetty koulukuljetusoikeus.

• Lapsen on oltava sovittuun aikaan sovitussa paikassa valmiina nousemaan autoon. Lapsen tulee olla paikalla jo 5 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa.

• Sää- ja liikenneolosuhteiden takia kuljetus voi myöhästyä. Tämän vuoksi autoa tulee odottaa 15 minuuttia yli sovitun noutoajan.

• Mikäli lapsi myöhästyy sovitusta kuljetuksesta kodista johtuvista syistä, on huoltajan vastuulla järjestää korvaava kuljetus.

• Mikäli lapsi myöhästyy sovitusta kuljetuksesta koulusta johtuvasta syystä, esim. opetuksen keston viivästys, koulu tilaa uuden kuljetuksen.

• Jos huoltajan kanssa on sovittu, että lasta ei saa jättää yksin, mutta lasta ei olla vastassa, kuljettaja vie lapsen takaisin kouluun tai päiväkotiin.

• Mikäli koulu tai päiväkoti on jo mennyt kiinni, lapsi viedään Pellervon vuoropäiväkotiin.

Pellervon päiväkodin yhteystiedot:

Sämpsykkä 1, 33540 Tampere, p. 0400 976 843.

Poissaolot ja poikkeukset kuljetusjärjestelyissä

Jos lapsi ei tarvitse kuljetusta, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Tuomi Logistiikkaan. Mikäli lapsi sairastuu kesken koulupäivän, ensisijainen kuljetusvastuu on huoltajalla.

Kuljetuksissa noudatetaan etukäteen suunniteltuja reittejä ja aikatauluja.

Koulun, esiopetuksen tai varhaiskasvatuksen edustaja ilmoittaa aina lukujärjestykset ja aikataulut sekä osoitemuutokset Tuomi Logistiikkaan! Muutokset pitää ilmoittaa viimeistään edellisen viikon keskiviikkona klo 12:00 mennessä, jotta muutokset saadaan voimaan seuraavalla viikolla. Huoltaja ei voi sopia poikkeuksellisista kuljetusjärjestelyistä suoraan kuljettajan kanssa.

Hoitojaksot, joille koulukuljetus on myönnetty (esim. Tulppaanikoti ja Pitkäniemi)

• Huoltaja (tai koulu) voi ilmoittaa kaikki hoitojaksot kerralla, jos niitä on esim. kerran kuukaudessa.

• Hoitojakso pitää ilmoittaa vähintään 5 arkipäivää ennen hoitojakson alkua.

• Tilaajan pitää huomioida, ettei lapsi voi olla aamu/ iltapäiväkerhossa sekä hoitojaksolla samaan aikaan.

• Tilaajan pitää ilmoittaa koulun lukujärjestys

• Mikäli lapsi sairastuu hoitojakson aikana, on vastuussa olevan aikuisen velvollisuus perua koulukuljetus.

• Tuomi Logistiikalta saa valmiin pohjan hoitojakson tilaamiseen.

Henkilökohtaisista tarpeista johtuvia kuljetuksia ei järjestetä, esim. lääkäri, hammashoito, terapiat yms. Vain koulun toiminnasta johtuvat tilapäiset poikkeukset säännöllisiin kuljetusreitteihin ja aikatauluihin huomioidaan.

Kuljetuspalvelun tuottajat

Koulukuljetukset ajetaan Tuomi Logistiikan sopimusautoilla. Samat yrittäjät hoitavat myös Tampereen kaupungin tarjoamaa palveluliikennettä sekä kuljettavat kuljetusetujen piirissä olevia ryhmiä ja yksityishenkilöitä. Koulukuljetukset hoidetaan kuitenkin omina erillisinä reitteinä.

Vastuu

Lapsi on huoltajan tai koulun/päiväkodin henkilökunnan vastuulla siihen saakka, kunnes hän siirtyy autoon.

Liikennöitsijä vastaa matkustajan turvallisuudesta autoon nousemisesta siihen saakka, kunnes matkustaja poistuu autosta sovittuna aikana sovitussa paikassa. Mikäli matkustajalla on vaatimuksena vastaanottaja, matkustaja luovutetaan vastaanottajalle.

Liikennevahinkotilanteessa vahingosta vastaa normaaliin tapaan liikennevakuutus.

Huoltaja vastaa lapsen autolle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Asiasta sopivat liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja keskenään yhteistyössä koulun/päiväkodin kanssa. Kunta ei ole korvausvelvollinen.

 

Päivitetty 10.11.2022