Kodin ja koulun yhteistyö

Yleiset käytännöt

Vanhempainyhdistys

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu Puistokoulun koulun oppilaiden vanhemmista ja huoltajista, kouluhenkilöstöstä sekä muista toimintaa tukevista henkilöistä.

Vanhempainyhdistys kerää varoja vapaaehtoisella kannatusmaksulla (15 €/lukuvuosi) sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia (esim. joulumyyjäiset) yhdessä koulun kanssa. Näistä saatavilla tuloilla vanhempainyhdistys osallistuu mm. luokkaretkien ja liikuntapäivien kustannuksiin. Lisäksi yhdistys järjestää koululle kulttuuritapahtumia ja hankkii oppilaiden käyttöön välineitä. Vanhempainyhdistys seuraa aktiivisesti ja ottaa tarvittaessa kantaa mm. erityisopetuksen tilanteeseen ja koulun sisäilmaparannuksiin.

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry toimii aktiivisesti ja monipuolisesti oppilaiden hyväksi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Lisätietoa ja yhteyden vanhempainyhdistyksen hallitukseen saa sähköpostilla: [email protected]

Päivitetty 25.5.2022