Harrastaminen ja aamu- ja iltapäivätoiminta

Kalevanpuiston koulutalossa tarjotaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa esioppilaille sekä peruskoulun 1.–9. vuosiluokkien oppilaille. Ryhmissä on lapsia keskimäärin 6–12 ja ohjaajia kahdesta neljään. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivinä kello 12–17. Aamutoimintaa tarjotaan kello 7–8, mikäli huoltajan työ tai opiskelu edellyttää. Oppilaalle voidaan siis hakea paikkaa pelkkään iltapäivätoimintaan tai sekä aamu- että iltapäivätoimintaan.

Toimintamme tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja tarjota kerholaisille mielekästä toimintaa turvallisessa ympäristössä. Toimintaa ohjaavat Opetushallituksen laatimat perusteet ja kuntakohtainen toimintasuunnitelma.

Toiminnan sisältö muotoutuu yksilöllisestä tuen tarpeesta sekä lasten ja nuorten mielenkiinnon kohteista. Päivittäinen perusohjelma sisältää ulkoilua, lepäämistä, musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja ja leikkiä. Toiminta sisältää välipalan. Kaikessa toiminnassa ja arjen askareissa pyrimme tukemaan lasten omatoimisuutta, sosiaalisia taitoja ja kommunikaatiota. Tarvittaessa käytämme vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä (tukiviittomat, pcs-kuvat).

Tiina Raussi hoitaa Kalevanpuiston koulutalon aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyviä asioita koskien toimintaan hakemista, palveluntarpeen muutoksia, maksuasioita, koulujen loma-aikojen toimintaa tai muuten toiminnan sisältöä. Häneen voi olla yhteydessä puhelimitse (ma–pe klo 8–14.30) .

Päivittäisissä asioissa voi olla yhteydessä suoraan kerhoryhmiin, puh. 0400 279 446.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

Loma-ajan toiminta

Koulujen loma-aikoina tarjotaan toimintaa niille aamu- ja iltapäivätoiminnassa mukana oleville erityisen tuen oppilaille, joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuutta lomaan kyseisenä aikana. Toimintaa järjestetään arkisin klo 8–17 Kalevanpuiston koulutalossa.

Tiedusteluihin syys-, joulu-, talvi- ja kesäloma-aikojen toiminnasta vastaa Tiina Raussi.

Tiina Raussi
Vastuukoulunkäynninohjaaja
Puhelin:
040 806 3857
Päivitetty 21.8.2023