Hyppää sivuvalikkoon

Oppilashuolto

Tammelan koulussa toimii uuden opiskelijahuollon lainsäädännön mukainen oppilashuolto, joka pitää sisällään yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilökohtaisen oppilashuollon. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville. Yhteisöllinen oppilashuolto toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Monialainen asiantuntijaryhmä voidaan tarvittaessa koota yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se työntekijä, jolla herää huoli oppilaasta ja jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Oppilashuollon työntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

Karoliina Tarkiainen
Koulukuraattori
Puhelin:
040 762 9122
Kirsi Hallikainen
Koulupsykologi
Puhelin:
040 708 1869
Puhelin:
040 7081869
Helena Hokuni
Virkavapaalla Koulupsykologi
Susanna Leveelahti
Terveydenhoitaja
Puhelin:
040 806 2851

Oppilashuollon yhteystiedot

oppilashuollon sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Kuraattori Karoliina Tarkiainen puh. 040 762 9122

Terveydenhoitaja Susanna Leveelahti puh. 040 806 2851

Koulupsykologi Kirsi Hallikainen vain psyk.testaukset puh. 040 708 1869

Koulupsykologi Helena Hokuni virkavapaalla

Päivitetty 30.1.2023