Viestinnän oppimäärä

Viestinnän opinnot sisältävät vähintään 16 opintopistettä viestintää. Opiskelijalla on kiinnostuksensa mukaan mahdollista suorittaa enemmänkin opintoja.

Viestinnän opinnoissa opitaan tekemällä käytännössä ja pienissä ryhmissä.

Opintojaksot yhdistelevät viestinnän eri osa-alueita.

Ensimmäisenä vuonna opitaan perusteita kirjoittamisesta, kuvallisesta ja audiovisuaalisesta viestinnästä sekä ilmaisusta.

Myöhemmillä jatko-opintojaksoilla opiskelija voi suunnata opintojaan oman kiinnostuksena mukaisesti.

Opintojaksojen lisäksi opintoihin kuuluu erilaisia vaihtuvia projekteja, joita tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa. (Esimerkiksi Samke TV, Notiomedia-sivusto, yhteistyöprojektit Tampereen Työväen Teatterin ja Tampereen Urheiluakatemian kanssa)

Tutustu opintojaksoihin ja opetussuunnitelmaan tarkemmin tästä:

Viestintälinjan kaikki opinnot eli viestintälinjan opetussuunnitelma

Opinnot on rakennettu siten, että perustan luovat kaikille tarkoitetut yhteiset opintojaksot, joilla opitaan perusasiat tekstin, kuvan ja äänen tuottamisesta sekä julkaisemisesta. Myöhempien vapaasti valittavien opintojaksojen ansiosta opiskelija voi hankkia erityisvalmiuksia jollain tietyllä viestinnän osa-alueella, kuten journalismissa, valokuvauksessa, videokuvauksessa tai esiintymistaidossa.

Viestinnän opintojaksoja mm.:

  • Perehdytys viestintään VIK1
  • Journalismin perusteet VIK2
  • Audiovisuaalinen ilmaisu VIK3 (sisältää valokuva- ja videotyön opetuksen, laajuus 4 op)
  • Ilmaisu- ja esiintymistaidon perusteet VIK4
  • Jatkoa näille kaikille, ja paljon muuta, kuten Samke TV, Toimitustyö ja Vuosikirja!

Osaa viestinnän opintojaksoista tarjotaan valittavaksi ainoastaan joka toinen vuosi, jotta ryhmän muodostuminen olisi mahdollisimman todennäköistä. Vuorovuosin tarjottavia ovat mm.

  • Musikaali VIK12
  • Käsikirjoittaminen VIK13
  • Tapahtumatuotanto VIK14

Jos opiskelijan suunnitelmissa on mediadiplomi (MELD5) tai teatteridiplomi (TELD8), opintojen tulee suuntautua diplomin aihepiirin ja sisällön mukaisesti. Diplomin voi suorittaa kuka tahansa opiskelija, jolla on suoritettuna diplomin edellyttämät viestinnän opintojaksot. Diplomien suorituksesta on valtakunnallinen ohjeistus verkossa osoitteessa www.edu.fi/lukiodiplomit.

Projektikurssit (VIK15–17) ovat lukujärjestyksen ulkopuolella suoritettavia opintojaksoja, jotka antavat mahdollisuuden projektimuotoiseen työskentelyyn yksin tai ryhmässä ja mahdollisesti koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjolla olevista projektimahdollisuuksista tiedotetaan erikseen lukuvuoden kuluessa. 

Arviointi opintojaksoilla perustuu oman työprosessiin hallintaan ja annettuihin näyttöihin, jotka määritellään erikseen kunkin opintojakson alussa. Oppiaineen luonteen vuoksi opintojaksojen itsenäinen suorittaminen ei yleensä ole mahdollista.

Päivitetty 24.5.2022