Hyppää sivuvalikkoon

Juhannuskylän koulun painotettu opetus

Tällä sivulla

Haku painotuksiin

Tampereen kaupungin Lasten ja nuorten lautakunnan linjauksen mukaisesti Juhannuskylän koulussa tarjotaan vuosiluokilla 7–9 keskitetysti latinan ja kuvataiteen painotuksia.

Seitsemännelle luokalle siirtyessä oppilas voi joko jatkaa alaluokalla valitussa opetussuunnitelmallisessa painotuksessa tai luopua siitä. Oppilas voi myös hakea uuteen opetussuunnitelmalliseen painotukseen.

Painotukseen haetaan huoltajan Wilman kautta (tamperelaiset oppilaat) tai sähköisellä lomakkeella (muista kunnista pyrkivät)

Hakuaika painotuksiin on 7.12.2023–8.1.2024.

Soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskoepäivät ovat seuraavat:

  • Kuvataide keskiviikko 24.1.2024 klo 12.00-15.00
  • Latina torstai 25.1.2024 klo 12.00-14.00.

Soveltuvuuskokeesta saa lähteä aikaisemminkin tehtävät tehtyään.

Lisätietoja koulun rehtoreilta tai koulusihteereiltä.

Kuvataide, luokat 7–9

Ketkä voivat pyrkiä?

Kuvataidepainotukseen voivat pyrkiä kaikki tamperelaiset ja ympäristökuntien 7. luokalle siirtyvät oppilaat. Tammelan kuvataidepainotuksessa opiskelevat oppilaat siirtyvät pyrkimättä Juhannuskylän koulun kuvataidepainotukseen.

Mitkä seikat vaikuttavat valinnassa?

Oppilaita valitaan painotukseen Lasten- ja nuorten lautakunnan määrittelemissä rajoissa. Määrä vaihtelee vuosittain. Valintaperusteina ovat soveltuvuuskoe ja kuvataiteen arvosana.

Soveltuvuuskokeessa on kaksi tehtävää, joiden aiheet vaihtelevat vuosittain. Tehtävissä arvioidaan omaperäisyyttä, luovuutta, piirtämisen ja värinkäytön taitoja sekä silmän ja käden yhteistyötä. Pieni osa kokeesta voi olla mallista piirtämistä. Välineitä ei kokeeseen tarvitse mukaan. Soveltuvuuskokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Pitääkö olla hyvä piirtäjä?

Kuvataideopetus sisältää nykyään paljon muutakin kuin piirtämistä ja maalaamista, mutta perustaitojen hallinta luo pohjaa oppimiselle.

Mitä kuvataiteessa opetetaan?

Kuvataiteen opetuksesta on pyritty luomaan kokonaisuus, joka vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelman mukaisesti tarjoaa sekä riittävät perustaidot että mahdollisuudet erikoistua valitsemalla lisäkursseja. Niiden tarjonta tarkistetaan vuosittain.

Kuvataideluokilla opiskellaan monipuolisesti eri kuvataiteen osa-alueita ja tekniikoita. Tunneilla piirretään, maalataan ja tehdään painokuvia eri välinein. Tunneilla tehdään savitöitä ja rakennellaan eri materiaaleja käyttäen. Digitaalinen ilmaisu valokuvauksineen, videoineen ja digimaalauksineen kuuluvat opetukseen. Koulumme sijainti kaupungin keskustassa antaa hyvät mahdollisuudet tehdä näyttelykäyntejä.

Oppilaan visuaalinen havaitseminen, ajattelun kehittäminen ja omien kuvien tuottaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden välillä. Monipuolinen kuvataiteen opiskelu innostaa luovuuteen ja rohkeaan itseilmaisuun.

Latina, luokat 7–9

Miksi sinun kannattaa opiskella latinaa?

Antiikin vaikutus näkyy kaikkialla kielessämme ja kulttuurissamme. Antiikin roomalaisten ja kreikkalaisten tavat, sanat ja kertomukset elävät yhä keskuudessamme. Opiskelemalla latinaa opit huomaamaan näitä yhteyksiä. Tutuksi tulevat niin antiikin historia ja myytit kuin kielioppi ja sanasto.

Latinan historia nivoutuu osaksi Europan historiaa. Antiikin Rooman suuruuden jälkeen latina vaikutti keskiajalla aina uuden ajan alkuun asti kirkon ja tieteen kielenä. Latinaksi ovat kirjoittaneet myös suomalaiset klassikot, kuten Snellman ja Porthan. Latina on ollut koko Euroopan yhteinen kieli. Nykyään törmäät latinaan mm. eri tieteenalojen sanastoissa, kuten lääketieteessä, lakitieteessä, luonnontieteissä ja teologiassa.

Latinaa kutsutaan kielten kuningattareksi, sillä latinasta ovat kehittyneet monet eurooppalaiset nykykielet kuten ranska, espanja ja italia. Englannin kielessä on myös runsaasti latinalaisperäisiä sanoja.

Latinaa opiskelemalla hankit itsellesi monipuolisen yleissivistyksen. Latinan taito auttaa ymmärtämään paitsi suomen niin myös muidenkin kielten rakenteita. Lisäksi latina avaa uusia näkökulmia muihin oppiaineisiin. Antiikin tarinat vaikuttavat yhä monissa taiteissa, kuten kirjoissa, maalauksissa, veistoksissa, sarjakuvissa, peleissä ja elokuvissa.

Uudet ajatukset ovat hyvin usein vanhoja viisauksia, jotka on sanoitettu uudelleen.

Carpe diem! Tartu hetkeen!

Ketkä voivat pyrkiä?

Latinapainotukseen voivat pyrkiä kaikki tamperelaiset ja ympäristökuntien vuosiluokalle 7 siirtyvät oppilaat.

Mitkä seikat vaikuttavat valinnassa?

Oppilaita valitaan painotukseen Lasten- ja nuorten lautakunnan määrittelemissä rajoissa. Määrä vaihtelee vuosittain. Valintaperusteena on soveltuvuuskoe.

Latinapainotuksen soveltuvuuskokeessa mitataan kielitietoa, -taitoa ja -tajua suomen kielen kokeella.

Opiskelu latinapainotuksessa

Latina on valinnainen vieras kieli, jonka opiskelu aloitetaan vuosiluokalla 7. Latinaa opiskellaan kaksi tuntia viikossa vuosiluokkien 7–9 ajan.

Päivitetty 17.6.2024