Kodin ja koulun yhteistyö

Yleiset käytännöt

Vanhempainyhdistys

Juhannuskylän koulussa toimii vanhempainyhdistys nimeltään Jussinkoulu ry.

Vanhempainyhdistys järjestää monenlaista toimintaa koulun oppilaille ja vanhemmille erilaisten tilaisuuksien ja tempausten muodossa. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä koulun kanssa ja pyrkii vaikuttamaan kouluja ja koulutusta koskevaan päätöksentekoon, silloin kun sillä on vaikutusta Juhannuskylän kouluun.

Vanhempainyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain ylä- ja alakoulun oppilaiden huoltajista ja siihen kuuluu myös nimetty koulun edustaja. Hallitus kokoontuu lukuvuoden aikana pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lisäksi mukana toiminnassa on joukko vanhempia, jotka osallistuvat yhdistyksen toimintaan halujensa ja toiveidensa mukaan. Mehunkaatajia ja muita talkoolaisia tarvitaan aina!

Yhdistys kuuluu Suomen Vanhempainliittoon, josta tarvittaessa saamme tukea, materiaalia ja tietoa laajemmista tapahtumista.

Vanhempainyhdistyksen toiminta on vapaaehtoista ja perustuu yhteiseen tekemiseen. Se rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla ja erilaisilla tempauksilla. Jäsenmaksutuotoista jaetaan merkittävä summa oppilaille stipendeinä joka vuosi. Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta löydät yhdistyksen Facebook-sivulta.

Sähköpostia yhdistykselle voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Vanhemmat ovat aina tervetulleita kaikkiin tapahtumiin. Tule siis rohkeasti mukaan vanhempainyhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin!

Päivitetty 9.11.2023