Kodin ja koulun yhteistyö

Yleiset käytännöt

Vanhempainyhdistys

Takahuhdin koulun vanhempainyhdistyksen ensisijainen tarkoitus on toimia linkkinä oppilaiden, kotien ja koulun välillä. Yhdistys haluaa tukea koteja ja koulua luomaan yhdessä hyvän oppimis- ja kasvuympäristön Takahuhdin koulun oppilaille.

Vanhempainyhdistys jakaa koulun oppilaille stipendejä sekä tukee rahallisesti luokkaretkiä, leirikouluja ja muuta ryhmäytymistä tukevaa toimintaa. Yhdistys tekee myös esityksiä ja antaa lausuntoja kouluun ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Yhdistys järjestää lukuvuoden kuluessa myös erilaisia teemailtoja ja luentoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja mm. järjestämällä myyjäisiä ja erilaisia tapahtumia.

Päivitetty 25.5.2022