Siirry sisältöön

Tampere.fi-verkkopalvelua koskeva saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelua www.tampere.fi ja on laadittu 21.09.2020. Selostetta on päivitetty viimeksi 20.10.2021.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, minkä lisäksi arviointia on tehty kaupungin omana työnä.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Tampere.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

 • Sivuston kaikissa kuvissa ei ole alt-määritteitä. (WCAG 1.1.1)
 • Tekstin värin ja taustavärin kontrasti ei ole monelta osin riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia taulukoissa ja IFrame-upotuksissa. (WCAG 1.3.1)
 • Kaikissa taulukoissa ei ole selitettä eikä rivi- ja sarakeotsikoita. (WCAG 1.3.1)
 • Tekstin muotoilemiseen on käytetty bold ja italics -tunnisteita. (WCAG 1.3.1)
 • Joillakin sivuilla hierakkisesti alemman tason otsikoita käytetään ryhmittelemään ylemmän tason otsikoilla otsikoituja sisältöjä. (WCAG 1.3.1)
 • Projektisivupohjissa on semanttisesti merkitty navigaatio, vaikka kyseisellä paikalla ei olisikaan navigaatiota. (WCAG 1.3.1)
 • Kaikkien lomakkeiden lomake-elementtejä ei ole ryhmitelty oikein. (WCAG 1.3.1)
 • Lomakkeiden henkilötietoja kerääviä kenttien tarkoitusta ei ole merkattu. (WCAG 1.3.5)
 • Ajankohtaista-listausten kategoria-linkit eivät ole näppäimistöselauksen ulottuvilla. (WCAG 2.1.1)
 • Sivustolla käytettyä tähtien antamiseen perustuvaa arviointikomponenttia ei pysty käyttämään näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Projektisivuilla sivun elementtien kohdistusjärjestys ei vastaa elementtien järjestystä sivulla. (WCAG 2.4.3)
 • Samaa linkkitekstiä käytetään saman sivun linkeissä, vaikka linkit ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. (WCAG 2.4.4)
 • Sivuston tekstiversiossa elementtejä ei korosteta niihin kohdistettaessa. (WCAG 2.4.7)
 • Sivustolla on tekstejä, joiden luonnollista kieltä ei voida selvittää ohjelmallisesti. (WCAG 3.1.2)
 • Kaikkien lomakkeiden kentissä ei ole kentän tarkoitusta ilmaisevaa selitettä. (WCAG 3.3.2)
 • Sivulla olevan elementin id-tunnus on joillakin sivuilla käytössä myös sivun toisessa elementissä. (WCAG 4.1.1)
 • Kaikilla IFramella-elementeillä ei ole "title"-määritettä. (WCAG 4.1.2)

Sivustolla on sovellettavan lainsäädännön piiriin kuuluvia liitetiedostoja ja lomakkeita (pdf, doc, rtf), jotka eivät ole saavutettavia. Näitä liitetiedostoja korjataan saavutettavaksi vielä vuoden 2021 ja kevään 2022 aikana.

Kaava-aineistojen julkaisussa käytetty erillissovellus ei koosta saavutettavaa verkkosivua. Kaava-aineistojen esittelysivut eivät ole responsiivisia, niissä ei ole kielimääritettä, niissä on käytetty HTML-koodia sisällön muotoiluun, niiden lomakekenttiä ei ole nimetty, lomakkeiden henkilötietoja keräävien kenttien tarkoitusta ei ole merkattu, eikä otsikkorakenne ole looginen.

Tampereen kaupungin sosiaalisen median kanavissa saavutettavuus otetaan huomioon niiltä osin, kuin se on kussakin kanavassa mahdollista. Muun muassa videot pyritään tekstittämään ja kuviin liittämään vaihtoehtoiset kuvaukset.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on sisältöjä, joiden ei lain mukaan tarvitse olla saavutettavia. Tällaisia sisältöjä ovat

 • kartat, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön, kuten kaavakartat ja katujärjestelypiirustukset
 • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • verkkosisällöt, jotka on arkistoitu ennen 23.9.2019
 • video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle alla olevan linkin kautta aukeavalla lomakkeella.

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö
sähköposti [email protected]
vaihde 0295 016 000