kuva

Tampereen osaamis- ja elinkeinolautakunta varautuu huonoon työllisyystilanteeseen

10.09.2015 kello 18:38

Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan toiminta menot ovat vuonna 2016 noin 168 miljoonaa euroa. Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi vuosisuunnitelmansa 10.9.2015

Valtionosuuksien leikkausten, verotulojen heikon kehityksen sekä palvelutarpeen kasvun aiheuttaman toimintamenojen kasvun vuoksi kaupungin talous on kuluvana vuonna edelleen hyvin kireä. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on jatkettava myös vuoden 2016 talousarvion valmistelussa. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan sektorille ei ole kohdistettu uusia säästötoimia, mutta toisaalta palveluntarpeen kasvusta johtuvista uusista menoista on selvittävä nykyisen talousarvion puitteissa.

Vuoden 2016 vuosisuunnitelma sisältää edelleen vuonna jo 2014 aloitetun lisäpanostuksen (ns. työllisyyspaketti) pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun heikon työllisyystilanteen seurauksena varaudutaan 3 milj. euron lisäyksellä vuoden 2015 tasoon verrattuna.

Yhteensä osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin vuosisuunnitelman toimintatulot ovat 0,460 milj. euroa, toimintamenot 167,910 milj. euroa ja toimintakate 167,450 milj. euroa.

Vuosisuunnitelmassa ammatillisen koulutuksen nettomenot ovat 93,682 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa on huomioitu valtionosuusrahoituksen leikkaukset. Lukiokoulutuksen sekä elinkeino- ja työllisyyspalvelujen nettomenot ovat 73,768 milj. euroa.

Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille Tampereen alueellisen työryhmien eli Alvarien yhteistilaisuudessa 25.8.2015. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa 17. – 26.8.2015. Lisäksi kommentteja saatiin Nuorisovaltuustolta ja Lasten parlamentilta.

Tilaajapäällikkö
Pekka Kivekäs
Puhelin 040 076 0620

Teksti: Anna-Maria Maunu