Työllisyyspaketilla leikattiin työttömyyden kasvua

Työllisyyspaketilla leikattiin työttömyyden kasvua

Tampereen kaupunki aktivoi omalla työllisyyspaketillaan viime vuonna erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömiä. Kaupungin järjestämiä työllisyydenhoidon palveluita tarjottiin yli 4500 asiakkaalle, mikä on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina. Kaikkiaan lisäpanostuksella kasvatettiin asiakasmääriä yli tuhannella henkilöllä sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöllistämisen palveluissa.