kuva

Jätehuoltojaosto myönsi Nokialle poikkeusluvan lietteenkuljetusten järjestämiseen

01.10.2015 kello 10:00

Alueellinen jätehuoltojaosto käsitteli kokouksessaan 30.9.2015 kymmenen kunnan poikkeushakemuksia sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten järjestämiseksi. Jaosto teki 24.4.2013 päätöksen siirtymisestä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen vuoden 2017 alussa. Tällöin jaosto kuitenkin jätti toimialueensa kunnille mahdollisuuden kehittää jätteenkuljetusjärjestelmää ja hakea 1.1.2015 mennessä poikkeusta jaoston päätöksestä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi.

Nokian kaupungille myönnettiin poikkeus järjestää lietekuljetukset kiinteistön haltijan järjestämänä. Siinä kotitaloudet solmivat itse lietteen tyhjennys- ja kuljetussopimuksen kuljetusyrittäjän kanssa. Nokian kaupungille myönnettiin poikkeus, koska asiasta tehtyjen selvitysten perusteella kiinteistön haltijan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetus on kunnassa kehittynyt vuodesta 2013 jätelain vaatimukset täyttäväksi kuljetusjärjestelmäksi.

Jätehuoltojaosto hylkäsi yhdeksän muun kunnan hakemukset hoitaa lietekuljetukset kiinteistön haltijan järjestämänä. Lupa evättiin Lempäälältä, Mänttä-Vilppulalta, Parkanolta, Pälkäneeltä, Ruovedeltä, Sastamalalta (entisten Suodenniemen ja Mouhijärven osalta), Vesilahdelta, Virroilta ja Ylöjärveltä. Nämä poikkeusta hakeneet kunnat eivät olleet saaneet korjattua riittävästi vuonna 2013 havaittuja epäkohtia. Osalla kunnista ei ollut kattavia perustietoja alueensa sako- ja umpikaivoista ja eikä resursseja valvontaan. Myöskään kaikki kuljetusyritykset eivät olleet vuosittain toimittaneet jaostolle lakisääteisiä jätteenkuljetustietoja ja tiedossa on edelleen kuljetusyrittäjiä, jotka eivät ole ELY-keskuksen jätehuoltorekisterissä. Päätöksenteon tueksi tehdyt selvitykset osoittivat, ettei nykyinen kuljetusjärjestelmä täytä näissä kunnissa jätelain vaatimuksia.

Vuonna 2012 voimaan tulleen jätelain vaatimukset kuljetusjärjestelmälle valinnalle ovat aiempaa tiukemmat. Kiinteistöjen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että jätteenkuljetuspalveluja on tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kuljetusjärjestelmän tulee lisäksi edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukea jätehuollon alueellista kehittämistä eikä se saa aiheuttaa vaaraa terveydelle eikä ympäristölle.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyvissä kunnissa kotitaloudet tilaavat 1.1.2017 alkaen sako- ja umpikaivojen tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiöltä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, joka hankkii kuljetukset yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Keskitetyllä järjestelmällä varmistetaan parhaiten uuden jätelain vaatimukset mm. ympäristönsuojelusta, jätehuollon alueellisesta kehittämisestä ja kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta.

Jätehuoltojaostoon kuuluvista kunnista kuusi eli Tampere, Kangasala, Pirkkala, Hämeenkyrö, Ikaalinen ja Orivesi päättivät jo aikaisemmin pitäytyä jätehuoltojaoston 24.4.2013 tekemässä päätöksessä siirtyä kunnan järjestämään lietekuljetukseen. Juupajoki on siirtynyt kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen jo 2012.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alainen alueellinen jätehuoltojaosto on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Jätehuoltojaoston toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat.

Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
Puhelin 040 806 3362
Apulaispormestari
Pekka Salmi
Matkapuhelin 050 565 8898