Vuores » Taideyhteistyö

Taideyhteistyö

Taide ja kulttuuri ovat luonteva osa Vuoreksessa asuvien ja työskentelevien ympäristöä ja jokapäiväistä elämää. Taide asuinympäristössä lisää oleellisesti rakennetun ympäristön laatua, omaleimaisuutta ja vahvistaa asuinalueen identiteettiä.

Kortteleiden kumppanuuskaavoituksen yhteydessä on kehitetty taiteen ja arkkitehtuurin yhdistämistä. Osana kumppanuuskaavoitusmenettelyä ja tontinluovutusehtoja edellytetään, että kaikkeen asuin- ja liikerakentamiseen pois lukien omakotitalot kytketään ympäristötaideteoksen toteutus. Taidehankinnat toteutetaan niin, että niiden kustannukset ovat tasapainossa rakennusoikeuden ja hankkeen toteutuskustannusten kanssa.

Ympäristötaide voi olla hyvin monimuotoista. Teos voi olla pysyvä tai tilapäinen, se voi myös olla teko tai tapahtuma. Teos voi olla toteutettu valolla tai äänellä, se voi olla osa ympäristönmuotoilua ta infrarakenteita.

Taideohjelma määrittelee puitteet taiteen kytkemiselle Vuoreksen suunnitteluun ja rakentamiseen. Vuorekseen taidehankkeet valmistellaan yhteistyössä Tampereen taidemuseon, Vuores-hankkeen, taidekoordinaattorin ja hankkeiden toteuttajien kanssa. Kerros- ja rivitalokohteisiin sekä liikekiinteistöihin toteutettavien taideteosten toteutuskustannuksista vastaa rakennuttaja ja julkisilla alueilla (puistot, kadut, sillat) toteutetut teokset kustannetaan julkisista varoista.

Vuores, kyltitysjuhla 2.10.2016 (pdf, 34 kt)

Kotimetsä / Tuula Lehtinen

Suojelusenkeli / Jarkko Reiman ja Paavo Räbinä

Vuoreksen taideohjelma 2014 (pdf, 3 mt)

Vuoreksen taidekartta (pdf, 6 mt)

Vuoreksen taidehankkeita varten on perustettu taiteilijapankki. Hankkeesta kiinnostuneita ammattitaiteilijoita pyydetään lähettämään ansioluettelo, taiteilijan yhteystiedot ja teoskuvia enintään 15 kpl sekä teostietodokumentti. Tarkemmat materiaalin toimistustiedot:

Vuoreksen taitaiteilijapankin ohje, Vuoreksen taitaiteilijapankin ohje (pdf, 295 kt)

Lisätietoja taiteilijapankista:
Projektisihteeri
Tarja Kaasalainen
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi
PL 487
33101 Tampere
» Paikkaansidotun taideteoksen toteuttaminen rakennushankkeen yhteydessä
Taidemaalariliiton tekemä esitys / Art360-hanke


Päivitetty 30.09.2016