Arkeologia

Kiinteät muinaisjäännökset ovat lailla rauhoitettuja muistoja ihmisen toiminnasta aina kivikaudelta 1900-luvun alkuun. Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö suojelee, tutkii ja välittää tietoa arkeologisesta perinnöstä, joka on osa monikerroksista kulttuuriympäristöä. Museo on suojeluviranomainen ja arkeologian asiantuntija Pirkanmaalla.

Maakuntamuseo tekee maksullisena asiantuntijapalveluna arkeologisia tutkimuksia kuten kaivauksia, inventointeja erilaisten työhankkeiden valvontaa. Museon arkeologit tekevät virkatyönä maastokatselmuksia ja -tarkastuksia ja antavat arkeologisia jäännöksiä koskevia ohjeita. Museossa työskentelee vakinaisia arkeologeja ja projektitutkijoita.

Kiinteillä muinaisjäännöksillä ei ole ikärajaa. Rauhaniemen kaiverrukset kalliossa ovat 1800-luvulta. Kuva Kalle Luoto.


» Maakuntamuseon henkilökunnan yhteystiedot


Päivitetty 18.11.2010