DIGI TOP

ICT:n tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on yksi keskeisiä tekijöitä Tampereen kaupunkistrategiassa. Toimivalla digitaalisella toimintaympäristöllä säästetään aikaa ja rahaa sekä tehdään ihmisten välisestä viestinnästä sujuvampaa. Tampereen kaupunkistrategia korostaa kaupungin sähköisten palvelujen käyttöönottoa erityisesti silloin, kun ne ovat tarkoituksenmukaisia kuntalaisten tarpeiden ja kaupungin tuottavuuden näkökulmasta. Yksiköille asetettu sitova tavoite korostaa, että tuottavuus on parantunut erityisesti digitalisaatiota edistämällä.

Työväenopisto on perinteinen frontaaliopetukseen keskittynyt oppilaitos, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kaupungin tavoite voitaisiin tuoda lähemmäs oppilaitoksen arkea.Tampereen kaupungin strategiaan pohjaavassa työväenopiston toimintakykysuunnitelmassa on nostettu esille digitaaliseen toimintaympäristöön liittyviä parantamisalueita, mm. toiminnan joustavuuden parantaminen, sähköisen opiskelijapalautejärjestelmän ja perehdytysmateriaalin käyttöönotto sekä digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median haltuunotto hallinnossa ja opetuksessa.

Opetushallitus myönsi työväenopistolle laatu- ja kehittämisavustusta digitaalisen toimintaympäristön kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on viedä työväenopisto digitaaliseen toimintaympäristöön uudistamalla pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä, mutta myös opetusta tukevaa hallinnollista toimintaa ja asiakaspalvelua. Hankkeen avulla luodaan toimintamalleja digitalisaation edistämisen toteuttamisesta vapaassa sivistystyössä.

Hanke alkoi 25.4.2016 ja kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

Tampereen kaupunkistrategia

Hankkeen aikana työväenopiston apulaisrehtori kirjoittaa blogia ajatuksista, joita herää Tampereen seudun työväenopiston Digi Top -hankkeen tiimoilta matkalla kohti Digitaalista Toimintaympäristöä.

Matkalla digitaaliseen toimintaympäristöön

Digitaalinen toimintaympäristö - väliraportti 2016 (pdf, 1 MB)

Nyt on aika siirtyä hankkeessa kartoitus- ja tiedonkeruuvaiheesta toimintojen kokeilemiseen ja eteenpäin viemiseen sekä uusien toimintamallien löytämiseen. Vuoden 2016 lopulla hankkeen ohjaustiimi päätti kokeilla, millaista lisäpotkua digihankkeeseen keskittyvä tiimi toisi mukanaan. Siksi hankkeelle perustettiin digitiimi, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2017. Yhden naisen prosessien kuljetustyö vaihtuu nyt tiimimäisempään malliin.


Sivun alkuun