Opinverstas

Opinverstas on paikka, josta nuoret ja aikuiset saavat ohjausta, tukea ja neuvoa oppimisen pulmiin taustasta ja asuinpaikasta riippumatta. Oppimiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä asioita etenkin nykyaikana, kun kaikkialla toivotaan jatkuvaa uusien asioiden nopeaa omaksumista ja oppimista. Oppimisen vaikeudet ovat kovin tyypillisiä, sillä jopa 20 prosentilla on jonkinlaisia vaikeuksia oppimisessa jossain elämänsä vaiheessa. On arvioitu, että suomalaisnuorista 20 % ei yllä nykyisen tietoyhteiskunnan kannalta riittävään lukutaitoon. Se hankaloittaa elämää ja arjessa selviytymistä, sillä selviytyminen riippuu yhä enemmän sähköisesti tai kirjallisesti välitetystä informaatiosta.

Ihmiset ovat erilaisia oppimisen tyyleiltään ja tavoiltaan, ja joskus se tuottaa käytännön hankaluuksia. Oppia voi monella eri tavalla eikä koulumainen oppiminen ole kaikille mieluisin, tyypillisin tai helpoin tapa. On paljon vaihtoehtoisia tapoja oppia, eivätkä esim. lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet ole esteenä oppimiselle. Jokaisella on vahvuuksia, joiden avulla heikkoudet minimoidaan. Siksi on tärkeää tutustua itseensä oppijana ja kokeilla ja harjoitella itselle parhaiten sopivia kompensoivia keinoja. Näin jaksamista riittää enemmän elämän muillekin tärkeille osa-alueille ja arjessa elämiseen. Lukivaikeus ei estä oppimista, menestymistä eikä unelmien toteuttamista.

Ohjausta, tukea ja neuvoja oppimisen pulmiin
* Henkilökohtaista yksilöllistä ohjausta (maksuttomia tapaamisia 1-10 kertaa).
* Oppimistaitojen valmennusta.
* Tietoa ja vinkkejä auttavista apuvälineistä ja menetelmistä.Usein kysytyt kysymykset lukivaikeuksista:

Opinverstas - Usein kysyttyjä kysymyksiä (pdf, 8 KB)

Lisätiedot: Minna Kymäläinen puh 040 820 2327
-------------

Sampolan kirjaston lukitorin kotisivut


Sivun alkuun