Taide

Taideaineissa tavoitteena on taiteellisessa työskentelyssä käytettävien erilaisten ilmaisukeinojen, materiaalien, välineiden ja tekniikoiden tunteminen ja hallinta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy valitsemansa taiteen alueella saamillaan tiedoilla ja taidoilla omaleimaiseen ja elämykselliseen työskentelyyn ja toteutukseen. Taideaineita ovat teatteri- ja puheilmaisu, kirjoittaminen, musiikki ja kuvataide sekä uusina alueina taidelajeja yhdistelevä luova ilmaisu ja luentopainotteinen taiteiden tuntemus.

Lukukauden mittaisten ja lyhytkurssien lisäksi taideaineissa järjestetään pitkäkestoista taiteen perusopetusta kuvataiteessa laajan oppimäärän mukaan lapsille ja nuorille Tampereella, aikuisille Tampereella sekä sanataiteessa ja teatteritaiteessa yleisen oppimäärän mukaan lapsille ja nuorille Tampereella.

"Suomi 100 vuotta maalauksina" Sampolan kirjastossa lokakuun ajan

Maanantai-aamun "Maalauksen päiväkurssi" maalasi viime keväänä Suomelle syntymäpäivämaalauksia. Lähtökohtana olivat suomalaiset maalaukset ja kuvitukset noin 100 vuoden ajalta. Myös omia aiheita tuli tähän teemaan. Valittuihin aiheisiin liittyivät usein opiskelijoiden omakohtaiset muistot tai tarinat, joista juteltiin tunneilla.

Näyttely on esillä Sampolan kirjaston näyttelytilassa lokakuun ajan ja sen jälkeen marraskuussa Palvelutalo Vaskikodissa Hatanpäällä.

Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn!


Sivun alkuun