Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennus

Kissanmaan perhetukikeskus, Kissanmaan lastentalo valmistui lastenkodiksi vuonna 1962. Sen suunnitteli silloinen kaupunginarkkitehti Jaakko Ilveskoski. Rakennuksen ympäristö on tyylillisesti yhtenäistä 50-luvun omakotialuetta. Niinpä tonttia koskevassa uudessa asemakaavassa on edellytetty, että muutos- ja rakennustyöt tontilla tulee tehdä olemassa olevan ympäristön ehdoilla ja säilyttäen sen rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Tämä on ollut suunnittelun lähtökohtana; vanha rakennus säilyy, tilat hyödynnetään käyttöön ja kunnostetaan täydellisesti. Talotekniikka ja varustus uusitaan nykyaikaisiksi. Osin kolmikerroksinen laajennusosa liittyy vanhaan kaksikerroksisella nivelellä. Laajennusosan uudet toiminnot on saatu sijoitettua siten, ettei yhdestäkään yksiköstä tarvitse kulkea talon yhteistiloihin toisen yksikön läpi.

Tampereen kaupunki on panostanut perhehoitoon. Tämä näkyy siinä, että kaikki alle kolmevuotiaat on voitu sijoittaa suoraan perheisiin ja varsinaisten lastenkotipaikkojen tarve on vähentynyt. Kissanmaan perhetukikeskuksen vanhassa osassa toimii tänään ainoastaan yksi seitsemän lapsen osasto ns. kriisiosasto. Muita tiloja käyttävät lastensuojelun perhehoidon tukiryhmä ja talon tukipalvelut. Kissanmaan laajennusosaan siirtyy rakennuksen valmistuttua koko Raholan perhetukikeskuksen toiminta; kaksi 6−7 nuorten osastoa sekä Leinolan perhetukikeskuksen lastenpsykiatrinen kuntoutusosasto.

Aikataulu

Rakennustyöt tehdään kahtena rakennusvaiheena: ensin laajennus, sitten perusparannus. Rakennustöiden on määrä valmistua vuoden 2016 lopussa.

Kustannusarvio

Hankkeelle osoitetut määrärahat 10 milj. euroa.

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
Rakennesuunnittelu: Tampereen Juva Oy
LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy
Sähkösuunnittelu: Sähkölinna Oy
Pohjasuunnittelu: Taratest Oy

Sijainti

Karhunkatu 45
33520 Tampere

» Kissanmaan perhetukikeskuksen hankesuunnitelma (pdf, 2 MB)