Terveystarkastukset

Valokuva: Kuulon tarkastaminen.

Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla, sisältäen sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Laajoissa terveystarkastuksissa käytetään apuna oppilaan ja huoltajan esitietolomakkeita. Huoltaja kutsutaan mukaan laajoihin terveystarkastuksiin. Huoltaja voi olla läsnä sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksessa, joko molemmissa tai toisessa.

» Esitietolomakkeet

Vanhemman luvalla tarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa. Yläkoulun 8. luokan oppilaat täyttävät myös mielialaseulan. Tarvittaessa tarkastuksessa käytetään myös päihdeseulaa.

Nuorison terveystodistus, joka on voimassa 1-5 vuotta, annetaan lääkärin harkinnan mukaan 8. luokan oppilaille. Tässä tarkastuksessa oppilaan terveyttä tarkastellaan myös jatko-opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta.

Terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimisesta, sekä oppilaan ja myös koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä.

Laajojen terveystarkastusten välivuosina tarkastus on suppeampi ja kestoltaan lyhyt. Huoltaja saa tiedon tarkastuksen ajankohdasta ja tuloksista. Huoltaja voi halutessaan olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon ennen ja jälkeen tarkastuksen.

Terveysneuvonnassa käsitellään yksilöllisesti ikäkauteen liittyviä asioita kuten murrosikä, tupakka ja päihteet, mieliala-asiat sekä seksuaalisuus.

Vuosittaisissa terveystarkastuksessa oppilaalle tehdään yksilöllinen terveydenhoitosuunnitelma, joka voi käytännössä olla vuosittaiset terveystarkastukset tai tarvittaessa sovitusti lisäkäyntejä.
Pitkäaikaissairaat ja erityistukea tarvitsevat oppilaat saavat kouluterveydenhuollon kautta tarvitsemansa tuen ja tarvittaessa oppilaat ohjataan jatkotutkimuksiin.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tiedottaa oppilaan terveyteen liittyvistä asioista vanhemmille puhelimella ja/tai kirjallisesti joko oppilaan mukana tai postitse.

Rokotusohjelma jatkuu kouluterveydenhuollossa tehosteiden antamisena.