Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Etusivu Palveluhakemisto Yhteystiedot Tampere-info RSS

Etusivu
Terveyspalvelut
Sairaalat ja erikoissairaanhoito

Normaali versio

Sairaalat ja erikoissairaanhoito

Tamperelaiset saavat erikoissairaanhoidon palveluja kaupungin omassa Hatanpään sairaalassa: kantasairaalassa sijaitsevat kirurgia, sisätaudit, infektiotaudit ja yleislääketiede ja puistosairaalassa neurologia ja geriatria.

» Hatanpään sairaala
Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala

Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan kuntalaisille myös ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (TAYS:ista) ja Pirkanmaan hoitokodilta.

» Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
www.pshp.fi

» Pirkanmaan hoitokoti
Pirkanmaan hoitokodissa hoidetaan parantumattomia sairauksia sairastavia potilaita.

Muut sairaalat ja laitoshoito

» Psykiatriset sairaalat
Mielenterveyspotilaita varten kaupungissa on kolme psykiatrista avohoitoa antavaa päiväsairaalaa. Psykiatrista sairaalahoitoa ostetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

» Päihdeongelmaisten laitoshoito
Päihdehuollon laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arkielämässä selviytyminen on uhattuna.

» Ikäihmisten sairaalahoito
Ikäihmisiä hoidetaan Hatanpään sairaalan geriatrian osastoilla, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrisilla osastoilla ja poliklinikalla, Kaupin sairaalassa, Kaupin sairaalan geriatrian poliklinikalla sekä Rauhaniemen sairaalassa.Ajankohtaista
Oikopolut

http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/sairaalat.html
Päivitetty 21.05.2015
© Tampereen kaupunki 2015