Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Etusivu Palveluhakemisto Yhteystiedot Tampere-info RSS

Etusivu
Terveyspalvelut
Sähköinen resepti

Normaali versio

Sähköinen resepti

Suomessa on käytössä uudenlainen, sähköinen reseptikäytäntö. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Potilas voi mennä hakemaan lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta asiakkaalle määrätyt lääkkeet.

Paperisen reseptin sijasta lääkäri antaa asiakkaalle potilasohjeen paperilla. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.
Potilasohje kannattaa ottaa Kela-kortin lisäksi mukaan apteekkiin. Se nopeuttaa asiointia, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-kortin. Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää Kela-kortin esittämistä.

Apteekista lääkkeen voi tarvittaessa noutaa joku muu henkilö potilaan puolesta. Puolesta asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen.

Jos asiakas ei halua käyttää sähköistä reseptiä, voi hän pyytää lääkäriltä paperireseptin. Sen tietoja ei tallenneta Reseptikeskukseen.

Omien reseptitietojen seuraaminen

Kaikki 18 vuotta täyttäneet voivat katsoa omia sähköisiä reseptejään internetissä osoitteessa www.kanta.fi "Omien tietojen katselu" -kohdassa. Resepteistä voi tulostaa itselleen yhteenvedon.
Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla (HST-kortilla).

» KanTa-sivut kansalaisille
Tamperelaisille "Omien tietojen katselu" -osiossa näkyy organisaatiotietona "Tetola" (Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta), koska se on kaupungin edustajana liittynyt Kanta-palveluun. Tetolan edustajille ei anneta asiakkaan tietoja.
www.kanta.fi

Asiakkaalla on oikeus

Sähköiset reseptit ja niihin liittyvät toimitustiedot näkyvät Omien tietojen katselussa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta siitä päivästä, jolloin ne on kirjoitettu.

Sivun alkuun

Reseptin uusiminen

Kun määrätty lääke on lopussa tai resepti on vanhenemassa, voi asiakas pyytää sähköisen reseptin uusimista joko terveydenhuollon toimipisteessä (esim. terveyskeskus) tai apteekissa.
Apteekissa hoidettu reseptin uusimispyyntö välitetään terveydenhuoltoon, missä pyyntö käsitellään kahdeksan päivän kuluessa.

Kaupungin terveysasemilla on käytössä puhelinnumerot, joihin soittamalla voi hoitaa sähköisen reseptin uusimisen. Reseptin voi uusia puhelimitse arkisin klo 10 - 11.
Puhelinnumerot löytyvät kunkin terveysaseman omalta verkkosivulta:

» Terveysasemat

Asiakas saa tiedon uusitusta reseptistä matkapuhelimeensa tekstiviestinä, jos hän on on antanut matkapuhelinnumeronsa terveydenhuollon käyttöön.
Uusittu resepti on nähtävissä myös www.kanta.fi-sivuilla Omien tietojen katselussa.

Asiakkaalle ilmoitetaan, jos reseptiä ei uusita.

» Lisätietoa reseptien uusimisesta

Reseptien uusiminen terveysasemien sulkujen aikana
Sähköiset ja paperiset reseptit on uusittava omalääkärillä ennen terveysasemien kesä- ja vuodenvaihteen sulkuja.
Sulun aikana reseptin voi uusia vain pakottavista syistä joko oman terveysaseman reseptinuusimisnumeron tai apteekin kautta.
Kaikkien terveysasemien reseptinuusimisnumerot toimivat suluista huolimatta.
Lisätietoja: terveyspalvelujen neuvonta 03 10023

KanTa-palveluissa tiedot on suojattu

Sähköinen resepti edistää lääkehoidon turvallisuutta. Se helpottaa asiointia terveydenhuollossa ja apteekissa. Koska reseptitiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta, parantaa sähköisen reseptin käyttö hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Sähköisen reseptin avulla vältetään päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset.

Sähköinen resepti, Reseptikeskus ja Omien tietojen katselu ovat valtakunnallisia järjestelmiä, joita kutsutaan yhteisesti KanTa-palveluiksi (Kansallinen terveysarkisto).

KanTa-palveluissa potilaan tiedot suojataan niin, etteivät ulkopuoliset voi nähdä tietoja. Reseptin määränneen lääkärin lisäksi tietoja pääsevät katsomaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat, jos asiakas antaa tähän luvan suullisesti. Ilman asiakkaan lupaa lääkäri ja sairaanhoitaja voivat hyödyntää Reseptikeskusta vain hätätapauksessa.
Apteekissa farmaseutti ja proviisori voivat katsoa tietoja, kun asiakas hakee lääkkeet apteekista.

Terveydenhuollon ja apteekkien henkilökunta käyttää sirullisia toimikortteja tunnistautuakseen apteekki- ja potilastietojärjestelmiin.Oikopolut
Katso myös

http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/eresepti.html
Päivitetty 26.06.2014
© Tampereen kaupunki 2014