Vanhemmuuden roolit ja ehkäisevä päihdetyö

Varhaisen puuttumisen tietopankki

Varhaisen puuttumisen tietopankkiin on koottu tietoja ja työkaluja, joiden avulla lasten ja nuorten ongelmia voidaan tunnistaa ja ehkäistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Valokuva: Lapsi leikkii koulun pihalla. Kuvaaja: Leena Lehtonen.

Varhaisen puuttumisen tietopankki on tarkoitettu koulujen ja päiväkotien käyttöön, mutta yhtä hyvin sitä voivat hyödyntää kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät.

Tietopankki on kehitetty vanhemmuuden roolit ja ehkäisevä päihdetyö –projektissa, jossa keskityttiin yleisesti ongelmia ehkäisevään toimintaan. Projetista kerrotaan tarkemmin projektin loppuraportissa.

Projektissa etsittiin uusia tapoja vanhempien tukemiseen päiväkodin ja koulun kautta. Työskentelyn lähtökohtana olivat lapsen hyvinvointi ja tarpeet eri ikäisenä.
Projektissa kehitettiin kysely vanhemmille ja lapsille tai nuorille Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämän Vanhemmuuden roolikartan® pohjalta.

Projekti etsi myös keinoja tukea lasten kanssa työskentelvien koulun ja päiväkodin henkilökunnan pyrkimyksiä varhaiseen puuttumiseen.

Vanhemmuuden roolit ja ehkäisevä päihdetyö -projektin loppuraportti (pdf, 1 mt)