Vertaistuki

Tampereella on erilaisia vertaistukiryhmiä sekä päihdeongelmaisille että heidän läheisilleen.

A-killat

A-killat ovat päihdeasiakasyhdistyksiä, joissa päihteettömän toiminnan avulla pyritään parempaan elämänlaatuun. Tavoitteena on päihdeongelmista vapaa elämäntapa. A-killat ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Ne järjestävät toimintansa paikallisten tarpeiden ja resurssien mukaisesti.

» A-kiltojen liitto
www.a-kiltojenliitto.fi

» Tampereen A-kilta ry
http://www.tampereena-kilta.fi/

Muut vertaistukiryhmät

» AA Nimettömät alkoholistit
AA-ryhmien tavoitteena on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Auttava puhelin 09 750 200, klo 9 - 21.
www.aa.fi

» AL-Anon -ryhmä
Vertaistukea alkoholistien läheisille
www.al-anon.fi

» NA Nimettömät narkomaanit
Entisten huumeidenkäyttäjien vertaisryhmätoimintaa
www.nasuomi.org

» Nimettömät pelurit GA
Nimettömät pelurit on miesten ja naisten vertaistukiryhmä peliongelmasta toipumiseen.
www.nimettomatpelurit.fi

» KRIS-Tampere ry
KRIS-Tampere auttaa vankilasta vapautuvia päihde- ja vankilakierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistukiperiaatteella.
www.kris.fi/kris-tampere

» Naistenkartano ry
Novat-vertaisryhmät naisten elämänhallinnan tukena
www.naistenkartano.com

» Päiväkeskus Musta Lammmas
Tampereen ev.lut. seurakuntien ylläpitämä matalan kynnyksen tukipiste päihde- ja mielenterveyskuntoutujille
www.tampereenseurakunnat.fi/tukea_ja_apua/musta_lammas

» Irti Huumeista ry: Tampereen seutu
Esim. vertaistukiryhmä huumeiden käyttäjien läheisille
www.irtihuumeista.fi/vapaaehtoistoiminta/lansi-suomi/tampereen_seutu

OG-ryhmä
puhelin 0400 934 894
Kristillinen vertaisryhmä päihderiippuvuudesta kärsiville.
Kokoontuu tiistaisin klo 18.
Päihdeasiamies
puhelin (09) 272 7110
faksi (09) 2727 1127
Päihdeasiamiehen toimisto
Kinaporinkatu 2 B 20
00500 Helsinki
Marjo Tervo päihdeasiamies, varatuomari