Liikennemerkkejä

Kielto- ja rajoitusmerkkejä

Merkkien rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

Kuva: Liikennemerkki 373

373. Pysäköintikieltoalue

Kuva: Liikennemerkki 374

374. Pysäköintikieltoalue päättyy

Ohjemerkkejä

Ajoneuvon sijoitus pysäköintipaikalla.

Kuva: Liikennemerkki 521a

521a. Pysäköintipaikka

Kuva: Liikennemerkki 521b

521b. Pysäköintipaikka

Kuva: Liikennemerkki 521c

521c. Pysäköintipaikka

Pysäköinti pihakadulla on kielletty, ellei sitä ole liikennemerkein erikseen sallittu.

Kuva: Liikennemerkki 573

573. Pihakatu

Kuva: Liikennemerkki 574

574. Pihakatu päättyy

Lisäkilpiä

Lisäkilpi osoittaa, että pysäköintipaikan käytöstä on suoritettava vahvistettu maksu.

Kuva: Liikennemerkki 855a

855a. Maksullinen pysäköinti

Kuva: Liikennemerkki 855b

855b. Maksullinen pysäköinti

Lisäkilvellä osoitetaan pysäköintikiekon käyttövelvollisuus autoa pysäköitäessä sekä pysäköintiin liittyvä aikarajoitus.

Kuva: Liikennemerkki 856a

856a. Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus (kieltomerkin yhteydessä)

Kuva: Liikennemerkki 856b

856b. Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus (pysäköintipaikkamerkin yhteydessä)

» Liikennemerkit
Tiehallinnon sivuilta löytyvät kaikki liikennemerkit.
http://alk.tiehallinto.fi/www2/liikennemerkit/index.htm