Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut

Tampere yhdessä -pienhankkeet

Pirkanmaan liitto hyväksyi rahoitettavaksi Tampere yhdessä -pienhankkeet -nimisen hankekokonaisuuden, joka muodostui seuraavista pienhankkeista:

Beach volley -kenttä Peltolammin uimarannalle/Multisillan Lähiöyhdistys ry
Pienhankkeessa syntyi Peltolammin uimarannalle rantapallokenttä.

Biriani-hanke/Setlementti Naapuri ry, Naistari
Maahanmuuttajanaisille suunnatussa liikuntaprojektissa järjestetiin pelkästään naisille suunnattuja liikuntavuoroja. Maahanmuuttajanaiset verkostoituivat ja tutustuivat samalla suomalaiseen kulttuuriin. Pienhankkeen kulmakiveksi muotoutui uimahallivuorot.

Kuurosokeat lähipalvelujen käyttäjinä/Suomen Kuurosokeat ry, Kuurosokeiden Toimintakeskus
Hankkeessa tiedotettiin kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta hervantalaisille julkisen ja yksityisen sektorin palveluntarjoajille.

Nettipiste kansalaisasiointia varten/Multisillan Lähiöyhdistys ry
Hankkeessa avattiin Multisillan kaupunginosaan avoin, sähköisten asioiden hoitamiseen tarkoitettu nettipiste kaikille alueen asukkaille. Nettipisteessä järjestettiin perehdyttämistilaisuuksia tietokoneen ja tietokoneohjelmien käytöstä ja netissä asioimisesta.

Projektikokonaisuus toteutettiin 1.6.2009–31.7.2010.