Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut eli sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistyspalvelut koostuvat hallinnollisesti kuudesta tuotantoalueesta, joita ovat: avopalvelut, kotihoito ja asumispalvelut, sairaala- ja kuntoutuspalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, toisen asteen koulutus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Kutakin tuotantoaluetta johtaa tuotantojohtaja.

Hyvinvointipalvelujen organisaatio (pdf, 27 kt)

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu kolmeen tuotantoalueeseen, joilla kullakin on oma toimintasääntö ja johtokunta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoalueita ovat avopalvelut, kotihoito ja asumispalvelut sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelut.

Avopalvelujen tuotantoalueen toimintasääntö (pdf, 11 kt)

Kotihoito ja asumispalvelut -tuotantoalueen toimintasääntö (pdf, 31 kt)

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueen toimintasääntö (pdf, 129 kt)

» Johtokunnat

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut jakautuvat kolmeen johtokunnan alaiseen tuotantoalueeseen. Tuotantoalueita ovat päivähoito ja perusopetus, toisen asteen koulutus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Hyvinvointipalveluihin kuuluu lisäksi Sara Hildénin taidemuseo, jolla on oma johtokuntansa.

Sivistyspalveluiden tuotantoalueet muodostuvat seuraavista tuotantoyksiköistä: päivähoito, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, kirjastopalvelut, museopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä työväenopistopalvelut. Linkit näitä palveluja tarkemmin esitteleviin sivuihin löytyvät vasemman laidan valikosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintasääntö (pdf, 11 kt)

Toisen asteen koulutuksen toimintasääntö (pdf, 85 kt)

Oikopolut
Katso myös