Tampereen taidemuseo

 


 

8.9. - 7.10.2001

 
 Tülay Schakir
vuoden nuori taiteilija 2001

 
 


Kuvataiteilija Tülay Schakir on valittu vuoden 2001 nuoreksi taiteilijaksi. Schakir saa 40000 mk:n stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa. Tülay Schakir on jo seitsemästoista vuoden nuori taiteilija. Valintatoimikuntaan kuuluivat museonjohtaja Anneli Ilmonen puheenjohtajana ja jäseninä kuvataiteilijat Lars Holmström, Markku J. Rantala ja Osmo Rauhala.

Tülay Schakir (s. 1968 Helsingissä) on suorittanut kuvataiteilijan tutkinnon Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa 1995. Vuonna 1999 hän valmistui Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitokselta teatteritaiteen maisteriksi (Tem) erikoistumisalana valosuunnittelu. Schakir piti ensimmäisen yksityisnäyttelynsä 1997. Yhteisnäyttelyihin hän on osallistunut vuodesta 1994. Schakir on vastannut myös lukuisien tanssiteosten valosuunnittelusta ja visualisoinnista. Taiteen valtionpalkinnon hän sai vuonna 2000.

Tülay Schakir käsittelee tilallisissa teoksissaan arkisia ilmiöitä erilaisilla tekniikoilla ja rakenteilla. Usein hänen taiteelleen on ominaista tietty hauraus ja väliaikaisuuden tuntu. Teknisiltä näyttävien töiden lähtökohtina ovat tavallisesti kysymykset ihmisen suhteesta ympäristöönsä . Teosten rakenne tai tekniikka on kiinteä osa niiden ideaa. Moniulotteiset teokset haastavat katsojan yhtä monitasoisiin tulkintoihin.

Valtakunnallisen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuman toimeenpanijoina ovat Tampereen kaupunki, Tampereen taidemuseo, Tampereen Taideyhdistys, Suomen Taiteilijaseura ja Tampereen taiteilijaseura. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esiin nuoria, lahjakkaita taiteilijoita sekä kiinnittää huomiota uuteen suomalaiseen kuvataiteeseen ja sen ilmiöihin.