MOREENIAN SIVUILLE


ETUSIVU

OHJAAJALLE
SIVUJEN TOIMINTA
TEKEMISTÄ

OPPIJAN OHJEET

VUODENAJAT
KEVÄT
KESÄ
SYKSY
TALVI

ELINYMPÄRISTÖT
KOTIPIHA
LÄHIMETSÄ
PUISTO
NIITYT JA PELLOT
RANNAT JA VEDET

LINKIT JA VINKIT

LÄHTEET

 

 
  Joka Lapsen Luontopolku on internetin kautta käytettävä lähiluonto-opetuspaketti esikoululaisille ja peruskoulun 1.-6. luokkalaisille. Materiaali koostuu lähiluonnosta löytyvästä kasvistosta, linnustosta ja muusta eläimistöstä. Lisäksi materiaaliin on kerätty leikkejä ja loruja, joiden tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia ja vaihtelua luonto-opiskeluun lajituntemuksen ohella.
Lorujen, runojen ja laulujen rooli luonto-opetuksessa on tärkeää, kun pyritään opetuksen sisäistämiseen ja mielekkyyteen. Yksittäisen lajin muistaminen on vaikeaa aikuisellekin, kun taas lastenkirjojen eläimet ovat usein lajeina tuttuja meille kaikille. On helpompaa muistaa nopea jalkainen Jänis Vemmelsääri tai ovela Kettu Repolainen, kun eläimeen tai kasviin liittyy jokin ominaisuus, tapahtuma tai tarina.
Joka Lapsen Luontopolku materiaaliin on haluttu myös jotakin rikkaasta kansanperinteestämme. Materiaaliin on koottu joitakin vanhankansan sanontoja ja tarinoita siitä, kuinka asioita tehtiin 'ennen vanhaan' ja miten ennen ajateltiin asioista ja mihin uskottiin. Vanhoista loruista ja sanonnoista voidaan keskustella ja miettiä niiden sisältöä. Monet arvoitukset, lorut ja sanonnat auttavat lasta ymmärtämään asiaa ja avaavat uusia näkökulmia. Lorujen ja uskomusten pohjalta voidaan myös kehitellä näytelmiä tai kirjoittaa aineita. Ne voivat myös innoittaa lapsia leikkiin, jolloin asia todella herää eloon lapsen mielessä.

Kun lapsi kasvaa, kiinnostuksen kohteet muuttuvat. Kivillä hyppely ja kuralätäköissä läträäminen eivät enää riitä. Vanhemmat lapset kaipaavat suurempia kokemuksia ja 'järkevämpää' tekemistä. Joka Lapsen Luontopolku- materiaalia laadittaessa on muistettu eri ikäryhmien kiinnostuskohteiden eroavaisuudet. Materiaalista löytyy tekemistä nuorimmista vanhimpiin.
Vaikka Internetin käyttöön rohkaistaankin jo alaluokilta lähtien, voi näillä sivuilla liikkuminen käydä hankalaksi pienille lapsille. Siksi onkin suotavaa, että esikoululaisista ala-asteen toiseen luokkaan asti, materiaalia opiskeltaisiin joko aikuisen opastuksella tai paperitulosteen avulla. Leikit ja muut vinkit on ryhmitelty lähinnä suuntaa-antavasti ja ne soveltuvat niin vanhemmille ja nuoremmillekin oppijoille monissa muissakin elinympäristöissä toteutettaviksi. Leikeissä ja tekemisvinkeissä on niin ulko- kuin sisätiloihinkin soveltuvia leikkejä.

Sivusto rakentuu isommista teemoista, kuten elinympäristöistä ja vuodenajoista, jotka aukeavat edelleen pienimmille tietosivuille, joissa käsitellään tiettyä vuodenaikaa tai elinympäristöä yksityiskohtaisemmin sanontojen, lorujen ja tekemisvinkkien avulla.
Luontopolku sivuilla liikkuminen on helppoa. Lähes jokaisella kasville, linnulle ja muulle eläimelle avautuu ajin oma sivu. Koska västäräkki on kotipihan lintu, västäräkillä on oma sivu jonne pääset klikkaamalla Kotipihan eläimet-sivulla olevaa västäräkki-linkkiä. Samalle västäräkki-sivulle voi myös löytää Kevät-sivulta. Oppaana toimii vasemmalla puolella näkyvä opas-palkki tai sivukartta, josta pääsee takaisin haluamalleen sivulle, vaikka eksyisikin.

Kasvi, lintu ja muut eläinlajit on luokiteltu elinympäristöjen mukaan, jotta lapsen olisi helpompi hahmottaa kokonaisuuksia yksittäisten lajien sijaan. Pääsivujen ohella, ohjaajille aukeaa oma tekemisvinkkisivu, johon on listattu leikki- ja tekemisehdotuksia sivuilla esiintyvistä aiheista. Vinkit sopivat toki moniin muihinkin teemoihin ja niitä on helppo muunnella ympäristön, resurssien ja oppijoiden mukaan.

Joka Lapsen Luontopolulla ei tarvita erityisiä ennakkotietoja, mutta selainohjelman ( Netscape, Explorer, Opera, tms.) alkeellisimmat perusteet tulee hallita, jotta liikkuminen sivujen välillä onnistuisi. Sivusto toimii ainakin uudemmilla Explorer, Netscape ja Opera selaimilla (tukevat javaskriptejä). Erikseen asennettavia ohjelmia ei tarvita.