MOREENIAN SIVUILLE

LÄHTEET
ETUSIVU

OHJAAJALLE
SIVUJEN TOIMINTA
TEKEMISTÄ

OPPIJAN OHJEET

VUODENAJAT
KEVÄT
KESÄ
SYKSY
TALVI

ELINYMPÄRISTÖT
KOTIPIHA
LÄHIMETSÄ
PUISTO
NIITYT JA PELLOT
RANNAT JA VEDET

LINKIT JA VINKIT

LÄHTEET

 
 
  1. Luonnonkirjo ryhmän 6. Muistio 25.11.1998 Saatavissa:
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/julkaisu/ymppol/agenda/teemary/luki/2511luki.htm [4.4.2003]

2. Bäck, Tarja. Yleissivistävän koulutuksen kestävän kehityksen ohjelmien arviointi. Kevät 2003.
Tampereen kaupunki.

3. Tuomaala, T. & Myyryläinen, M.2002. Luonto tutuksi. Sarmala Oy/Rakennusalan Kustantajat RAK.
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 951-664-101-6

4. Uudet opetussuunnitelman perusteet, luonnos, 7§ Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet.
Opetushallitus. 5.12.2002.

5. METSÄN OPPIMISPOLKU: METSÄ- JA PUUOPETUKSEN MALLI Satu Arjanne, Pekka Huldén, Matti Leinonen, Anne Liimola, Seija O. Lähdesmäki, Ilari Pirttilä Julkaisijat: Opetushallitus Suomen Metsäyhdistys ry. © Suomen Metsäyhdistys ry. Gummerus Kirjapaino Oy / Jyväskylä 2000

6. Tampereen kaupunki. Yhteistyöllä Ympäristön Ykköseksi. Tampereen kaupungin ympäristöstrategia vuosiksi 2003-2012 KH 17.9.2002. Saatavissa:
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/julkaisu/index.htm [9.4.2003]

7. Yhteenveto koulujen ympäristökyselyn tuloksista ja ympäristöohjelmien annista, 1998. LIITE 3. Esimerkki eri luokka-asteiden ympäristöopetuksen painotuksista. Kalkun koulun ympäristötiedon opetuksen erityispainotukset.

Nykänen, R. & Kinnunen, J. 1992. Taivaan merkit - pienten lasten ympäristökasvatus. (80:14,24, 28,32) Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ISBN 951-9312-61-7

Jääskeläinen, L. & Nykänen, R. (toim.) 1994. Koulu ympäristön vaalijana. Ympäristökasvatus. Opetushallitus. Painatuskeskus, Helsinki. (83:63)

Tolvanen, Mattias. Kaupunkiluonto. 2002. Helsinki. WSOY. ISBN 951-0-26492-X

Tampereen kantakaupungin viheralueselvitys. Luonnos 3.10.1994. Tampereen kaupungin kanslia. Kaupunkisuunnitteluryhmä.

Nikkinen, Irja. Metsämörri. 2000. Rakennusalan kustantajat / Kustantajat Sarmala/ Suomen Latu. Helsinki. ISBN 951-664-056-7

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Lähiluonnosta nauttimaan. Opas kotipihan ja muun läheisen luonnon vaalimiseen. Toim. Salla Tynys. 1998 ISBN 952-9693-13-3 Ympäristövalvonnan Internet sivusto. Tampereen luonnonsuojelualueet.
Saatavissa:http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/tehtava/luonto/lsalueet/lsalueet.htm [15.3.2003]

Ympäristöministeriön Internet sivusto. Luonnonsuojelu. NATURA 2000 –VERKOSTO. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/luosuo/n2000/natura_i.htm [15.3.2003]

Ympäristöministeriön Internet sivusto. Luonnonsuojelu. TAMPEREEN NATURA-ALUEET. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/luosuo/n2000/pir/tampere.htm [15.3.2003]

Löydä luonto läheltä. Suomen luonnonsuojeluliiton Lähiluontokampanja 1997-98. Saatavissa:
http://arkisto.sll.fi/lahiluonto/ [4.4.2003]

Perusopetuksen opetuskokeiluissa lukuvuonna 2003-2004 noudatettavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1-2. Opetushallitus. Edita Prima Oy, Helsinki, 2003. ISBN 952-13-1750-7 (pdf) Saatavissa:
http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1;17627;1830;14939 [10.4.2003]

Leikkien ja vinkkien lähteet

Tuomaala, T. & Myyryläinen, M.2002. Luonto tutuksi. Sarmala Oy/Rakennusalan Kustantajat RAK. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 951-664-101-6

Suuri eläinystävän kirja. Toim. Satu Aalto. Karisto Oy Hämeenlinna 2002.ISBN 951-23-4344-4

Heinonen, Reija-Tuulia.1994. Suvi suuresta lumesta. Toim. Leena Järvenpää. Satusiivet Oy/ Sagovingar, Lasten Parhaat Kirjat. Painettu Tanskassa.

Mattlar, M. & Viljamaa-Rissanen, K. Vaapukka, voikukka ja korvasieni. Lasten luontomuistio. 1984. Otava.

Manning, M. ja Granström, B. 1997. Lasten Luontokoulu. Suom. Sinikka Sajama. Kustannus-Mäkelä Oy, Karkkila 1998.Painettu Honkongissa. ISBN 951-873-776-2

Kansanviisauden aarrearkku: sananparsia, tarinoita, kaskuja ja uskomuksia menneisyydestä nykyaikaan.2002. Toim. Kaija Valkonen. Oy Valitut Palat - Reader's Digest Ab. 2002. WS Bookwell Oy, Juva. ISBN - 951-584-577-7

Hjelt, M & Aalto, J. Taikametsä. Tarinoita ja taikoja suomalaisesta metsästä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna, 2000. ISBN 951-746-143-7

Suomen luonto. Johanna Mehtola. Kuurankukkia ja kerihankia. Tammikuu, 2003.

Kalliola, I. 1998. Kun kirppu puree sinua - Suomen luonnon kiusankappaleet. Tammi, 1998 Helsinki.

Löydä luonto läheltä. Suomen luonnonsuojeluliiton Lähiluontokampanja 1997-98. Satavissa: http://arkisto.sll.fi/lahiluonto/[10.4.2003]

Viirun puuhakirja.1998 Eva-Lena Larsson, Kennet Danielsson, Sven Nordqvist. Suom. Kaija Pakkanen. Tammi. ISBN 951-31-1272-1

Luontoilta 2: kysymyksiä ja vastauksia Suomen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista.1989. Toim. Veikko Neuvonen. Helsinki. Tammi.

Myös

Minun lorulippaani: http://www.geocities.com/vaavi02/lorulipas.htm [10.4.2003]

Yrttiasiaa: http://www.yrttitarha.com/tietopankki/kansanperinne/index.html [10.4.2003]