Puistot ja viheralueet

Tietoa Tampereen kaupungin puistoista ja viheralueista löytyy osoitteesta http://www.tampere.fi/ymparistojaluonto/puistotjaviheralueet.html