Tampereen kaupunki - Keskustan liikenneosayleiskaava
   Etusivu   |   Selvitykset   |   Kyselyt   |   Linkit   |   Yhteystiedot
Alkusanat
1. Lähtökohdat ja tavoitteet
2. Katutila
3. Katujen jäsentely
4. Päätie- ja pääkatuverkko
5. Autoliikenne
6. Jalankulku
7. Pyöräily
8. Joukkoliikenne ja matkakeskus
9. Huolto- ja tavaraliikenne
10. Pysäköinti
11. Ydinkeskusta
12. Hämeenkatu
13. Ratapihankatu
14. Koskenniskan silta
15. Miten jatketaan 
7. Pyöräily


Pyöräilyn merkitys tulee lisääntymään keskusta-alueella liikkumisolosuhteiden parantuessa. Pyöräteiden rakentaminen toteutuu erillisen kehittämissuunnitelman mukaisena.

Pyöräilylle luodaan keskustan itä-länsi-suuntaiset ja etelä-pohjoissuuntaiset pääreitit. Pääreitit toteutetaan siten, että niissä pyöräilijän asema korostuu. Reitit sijoittuvat sellaisille katuosuuksille, jossa pyöräily voidaan tehdä turvalliseksi ja jossa pyöräilystä ei aiheudu vaaraa jalankululle tai oleskelulle. Tästä johtuen pääreittejä on vältetty mahdollisuuksien mukaan sijoittamasta kävelykaduille tai puistoihin.


Pääpyöräreittien vaatimuksia ovat:
  • Reitit sivuavat läheltä tärkeimpiä kaupallisia keskittymiä ja kävelykatuja
  • Väylät ovat erotettu jalankulusta ja autoliikenteestä
  • Leveys mahdollistaa kaksisuuntaisen pyöräliikenteen
  • Katujen ylitykset ovat turvallisia
  • Reittien varrella on pyöräpysäköintialueita
Polkupyörien korkeatasoinen pysäköinti edesauttaa pyöräilyn kehittymistä. Pysäköintialueet sijoittuvat lähelle kävelykatuja, suurimpia liikekeskittymiä ja matkakeskuksen yhteyteen. Pysäköintialueet tehdään katoksellisina, lukittavina ja niissä on valvontamahdollisuus esimerkiksi kameroilla.


Tärkeimmät pyöräilyreitit keskustassa ja pyöräparkkien likimääräinen sijainti


klikkaa suurempi kuva


« edellinen   seuraava »
   Sivun alkuun   |   Tampereen kaupunki

© Tampereen kaupunki 2003
Luotu 1.2.2003, päivitetty 1.2.2003