Tampereen kaupunki - Keskustan liikenneosayleiskaava
   Etusivu   |   Selvitykset   |   Kyselyt   |   Linkit   |   Yhteystiedot
Alkusanat
1. Lähtökohdat ja tavoitteet
2. Katutila
3. Katujen jäsentely
4. Päätie- ja pääkatuverkko
5. Autoliikenne
6. Jalankulku
7. Pyöräily
8. Joukkoliikenne ja matkakeskus
9. Huolto- ja tavaraliikenne
10. Pysäköinti
11. Ydinkeskusta
12. Hämeenkatu
13. Ratapihankatu
14. Koskenniskan silta
15. Miten jatketaan 
3. Katujen jäsentely


Eri kulkumuotojen vaikutus valittavaan liikennetilaan

Katujen käyttötarkoituksen mukaan kadut on jaettu kolmeen pääliikennetilaan:

Kävelytila
Tila on tarkoitettu ensisijaisesti kävelijöille, oleskeluun ja osittain pyöräilyyn. Kävelytila sijoittuu aivan keskustaan tärkeimpien liiketoimintojen läheisyyteen. Moottoriajoneuvoliikenne pyritään järjestämään pois kävelytilasta.

Hidasnopeuksinen liikennetila
Tila on tarkoitettu tasapainoisesti kävelylle, pyöräilylle ja moottoriajoneuvoliikenteelle. Tila toteutetaan siten, että autojen ajonopeudet ovat alhaiset, pysäköinti liikennetilan varrella on mahdollista. Hidasnopeuksinen liikennetila kytkeytyy usein kävelytilaan ja on osa kävelyn ja pyöräilyn pääreittejä.

Autoliikennetila
Tila on tarkoitettu ensisijaisesti moottoriajoneuvoliikenteelle. Raskas liikenne pyritään ohjaamaan näille väylille. Autojen nopeustaso on muita liikennetiloja korkeampi. Kevyt liikenne on erotettu omille väylilleen.

Keskustan tie- ja katuverkkovaihtoehdot

Katujen jäsentely tapahtuu käyttötarkoituksen mukaan. Jäsentelyyn vaikuttavat kadun merkitys liikennöimiseen, kadun varren maankäyttö ja liikenteen ja ympäristön keskinäinen suhde.

Koko keskustan aluetta koskevissa verkkovaihtoehdoissa on tarkasteltu vain kaikkein tärkeimpiä pääkatuyhteyksiä, joilla on merkitystä erityisesti keskustan ohittavalle, läpikulkevalle ja keskustaan hakeutuvalle liikenteelle. Tarkastelussa on mukana myös keskustan kehään kuuluvat yhteydet ja muut keskustan tärkeät katuyhteydet, jotka välittävät liikennettä edellä mainittujen tärkeimpien pääkatujen välillä.

Muiden keskustakehän sisäpuolisten katujen jäsentely käyttötarkoituksen mukaan on tehty omana tarkasteluna.

Koko keskustan tie- ja katuverkko on jäsennelty seuraavin periaattein:
Pääkatu

Välittää keskustan ohittavaa ja keskustaan hakeutuvaa liikennettä. Keskustan kehäkadut ovat osa pääkatuverkkoa. Liittymät ovat valo-ohjattuja ja kevyt liikenne on omilla välillään. Kadulta vaaditaan hyvää liikenteellistä toimivuutta myös ruuhkahuippujen aikana. Esimerkkinä pääkadusta Kekkosentie


Muu tärkeäkatuyhteys

Yhdistää pääkatuja toisiinsa. Kytkeytyy kuitenkin ympäröivään maankäyttöön ja kadun varrella sallitaan pysäköintiä. Kevyt liikenne on osittain erillään ja liittymät ovat osittain valo-ohjattuja. Esimerkkinä Mariankatu.

Ydinkeskustan eli keskustan kehän sisäpuolisen alueen katuverkon on jäsentely tehty useamman erilaisen liikennetilan mukaan. Jäsentelyssä korostuu eri katuluokissa kevyen liikenteen asema suhteessa autoliikenteeseen, jolloin kadun autoliikenteen nopeustaso on erittäin riippuvainen tästä suhteesta.

Keskustan pääkatu

Välittää keskustan ohittavaa ja keskustaan hakeutuvaa liikennettä. Keskustan kehäkadut ovat osa pääkatuverkkoa. Liittymät ovat valo-ohjattuja ja kevyt liikenne on omilla välillään. Kadulta vaaditaan hyvää liikenteellistä toimivuutta myös ruuhkahuippujen aikana. Esimerkkinä keskustan pääkadusta on Hämeenpuisto


Joukkoliikennepainotteinen katu

Katu on osa joukkoliikennereittiä ja joukkoliikenteelle on tehty etuisuuksia (esim. joukkoliikennekaistat). Kadulla on myös muu liikenne kuin joukkoliikenne sallittu. Esimerkkinä Hämeenkatu


Joukkoliikennekatu

Katu on tarkoitettu vain joukkoliikenteen käyttöön. Kiinteistöille ajo on sallittu. Esimerkkinä Kirkkokatu Keskustorin kohdalla


Pysäköintikatu

Katu on osa keskustan liikekatuja ja sen varrella on merkittävästi pysäköintiä. Katua kehitetään vastaisuudessakin pysäköintiin, myös kadun alla voi olla pysäköintiä.


Liike- / asuntokatu

Katu palvelee ensisijaisesti varrella olevaa maankäyttöä. Katutila on perinteinen, jossa autoille ja pysäköinnille on oma tila ja kevyelle liikenteelle oma erotettu tila. Esimerkkinä Näsinlinnankatu


Kävelypainotteinen katu

Kävelypainotteiset kadut sijoittuvat kävelykatujen jatkeiksi ja tärkeimpien keskustan liikealueita yhdistävien jalankulkuyhteyksien reiteille. Kävelypainotteisella kadulla jalankulkijan asema on korostunut autoon nähden. Katu voidaan toteuttaa erillisillä auto- ja jalankulkualueilla tai koko tila on tarkoitettu samanaikaisesti molempien kulkumuotojen käyttöön. Kadun varrella on osittainen pysäköinti mahdollista. Esimerkkinä Kuninkaankatu Satakunnankadulta Puuvillatehtaankadulle.


Kävelykatu

Katu on tarkoitettu lähes yksinomaan kävelijöiden käyttöön. Kadulla on pyöräily sallittu. Myös kiinteistöille ajo sallitaan tarvittaessa. Esimerkkinä Kuninkaankatu.


« edellinen   seuraava »
   Sivun alkuun   |   Tampereen kaupunki

© Tampereen kaupunki 2003
Luotu 1.2.2003, päivitetty 1.2.2003