Tampereen kaupunki - Keskustan liikenneosayleiskaava
   Etusivu   |   Selvitykset   |   Kyselyt   |   Linkit   |   Yhteystiedot
AjankohtaistaKeskustan liikenneosayleiskaava

trelogo
 
Ajankohtaista

Keskustan liikenneosayleiskaavaehdotus 12.9.2005 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.1.2006. Kaavasta ei valitettu. Kaava astui voimaan kuulutuksella 2.3.2006.

Lainvoimainen keskustan liikenneosayleiskaava 2.3.2006 kartat

Lainvoimainen keskustan liikenneosayleiskaava 2.3.2006

 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tampereelle laaditaan keskustan liikenneosayleiskaava, joka on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa kevään 2005 aikana.

Tampereen keskustaan on tehty osayleiskaava vuonna 1995, ja siinä oleva liikenneverkko on toteutettu monelta osin. Nyt laadittavan vain liikennettä koskevan osayleiskaavan tarkoituksena on tarkistaa vuoden 1995 osayleiskaavan kartoissa esitetyt ratkaisut liikenteen osalta.

Liikenneosayleiskaavan yleistavoitteita ovat liiketoiminnan tukeminen keskustassa, keskustan vetovoiman ja viihtyvyyden lisääminen, liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen, turvallisuuden parantaminen ja varautuminen kaupunkiseudun väestönkasvuun.

  • Keskustan liikenneosayleiskaavan tavoitteet helmikuu 2002 (pdf 12 kt)

Työohjelma oli nähtävänä kaavoitusyksikössä  ja ympäristö- ja teknisen toimen palvelupiste Frenckellissä  21.2.-6.3.2002 välisen ajan. Työohjelma sisältää osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Osayleiskaavatyön aikataulua on tarkistettu suunnittelun edetessä.

 

Työvaiheita

Keskustan liikenneosayleiskaavan valmisteluun kuului muun muassa asukas- ja päättäjäkyselyn teettäminen liikenneasioista keväällä 2002. Esisuunnittelijat Oy:n toteuttaman kyselyn tuloksista enemmän raportissa:

Asukas- ja päättäjäkyselyä täydennettiin tammikuussa 2003 toteutetulla yrityskyselyllä. Innolink Research Oy:n toteuttaman kyselyn tuloksista enemmän raportissa:

Kaavatyön tueksi on perustettu osallisten yhteistyöryhmä, jonka toivotaan tuovan esille edustamiensa tahojen näkemyksiä, mielipiteitä ja kommentteja kaavatyöstä.

Ensimmäinen suunnitelmaraportti

Liikenneosayleiskaavan ensimmäiset vaihtoehdot olivat kaupunginhallituksen käsittelyssä 24.6.2002. Kaupunginhallitus lisäsi suunnitelmaan Tampellan lyhyemmän tunnelivaihtoehdon. Vaihtoehtoja esittelevä selvitys "Tarkastelu läpikulkuväylistä ja keskustan kehästä, 25.6.2002" oli nähtävillä 2.7.-30.8.2002 kaavoitusyksikössä ja ympäristö- ja teknisen toimen palvelupiste Frenckellissä.

Selvityksessä tarkasteltiin liikennejärjestelyjen peruskysymyksiä:

  • Miten järjestetään keskustan läpikulkuliikenne?
  • Miten järjestetään ydinkeskustan kehäkadut?
  • Hämeenkadun ja Koskenniskan sillan liikenteellinen asema?

Vaihtoehdoista jätti kirjallisen mielipiteen määräaikaan mennessä 40 henkilöä tai yhteisöä. Sähköpostilla mielipiteitä lähetti 52 henkilöä. Internetkyselyyn saatiin 414 vastausta.

Toinen suunnitelmaraportti

Keskustan liikenneosayleiskaavaan liittyvä toinen suunnitelmaraportti ”Tarkastelu keskustan liikennöinnin kehittämisestä” oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 3.2.2003 ja se oli nähtävillä 6.2.-10.3.2003. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin läpikulkuväyliä, keskustan kehää ja Hämeenkatua. Työn edetessä – saatu palaute huomioon ottaen – vaihtoehtoja karsittiin. Toisessa vaiheessa liikenneverkkovaihtoehtojen tarkastelua syvennettiin sekä tehtiin keskustan kehän sisäpuolelle yksityiskohtaisempia kehittämisvaihtoehtoja.

Vaihtoehtojen karsinta 29.4.2003

Kaupunginhallitus karsi kokouksessaan 29.4.2003 osan nähtävillä olleen raportin "Tarkastelu keskustan liikennöinnin kehittämisestä" esittämistä vaihtoehdoista.

Suunnittelukokousta varten oli laadittu kaksi raporttia:

Keskustan liikenneosayleiskaavan luonnokset

Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2003 hyväksynyt nähtäville keskustan liikenneosayleiskaavan luonnokset. Osayleiskaavaluonnokset olivat nähtävillä 19.6.-29.8.2003 välisen ajan. 

Luonnokset (suluissa kevyemmät versiot):

  Selostus:

  Kartat:

Valma-valmistelufoorumiin lähetettiin 13 mielipidettä koskien maanantaina 16.6. kaupunginhallituksen käsittelyssä olleita liikenneosayleiskaavaluonnoksia.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle 31.5. kokoukseen jaettu materiaali (pdf 3,5 Mt)

 

Ehdotus

Liikenneosayleiskaavaehdotuksen (12.9.2005) kartat

Liikenneosayleiskaavaehdotuksen (12.9.2005)

Tiedote 16.9.2005

Liikenneosayleiskaavaehdotuksen (18.10.2004)

Ehdotuksesta (18.10.2004) saatu palaute, 11.3.2005 (pdf 161 kt)

Ehdotuksesta (18.10.2004) saatu palaute ja vastineet, 12.9.2005 (pdf 184 kt)

Ilmanlaatuselvitys 29.9.2004 (pdf 2.5 Mt)

Meluselvitys 22.9.2004 (pdf 2.1 Mt)

Käsittelyt kaupunginhallituksessa ja suunnittelujaostossa

Aikaisempia kokouksia: 25.10.2004, 18.10.2004, 31.5.2004. 16.6.2003, 28. - 29.4.2003, 3.2.2003, 25.11.2002, 16.-17.9.2002, 24.6.2002, 18.2.2002, 14.1.2002

Internetissä esillä pidetään kuluvan vuoden ja kahden edellisen vuoden pöytäkirjat. Jos tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja, ottakaa yhteyttä konsernihallinnon kirjaamon tai kaupunginarkistoon.

Konsernihallinnon kirjaamo
[email protected]
puhelin (03) 565 611 (keskus)

Kaupunginarkisto
puhelin (03) 5656 6410

 

   Sivun alkuun   |   Tampereen kaupunki

© Tampereen kaupunki 2007
Luotu 15.4.2002, päivitetty 20.9.2007