Siirry sisältöön

Muut teot

Osallistuvassa budjetoinnissa varaamme osan kaupungin vuoden 2020 budjetista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Osallistuva budjetointi on menetelmä, jossa kuntalaiset lähettävät teemaan liittyviä ideoita, jalostavat niitä työpajoissa ja valitsevat sitten äänestämällä, mitkä ideat toteutetaan. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyttäneet. Myös nuorempien lasten mielipiteitä kuullaan äänestysvaiheessa.

Toinen yhdenvertaisuutta edistävä teko on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävä Tampere Junior –kehitysohjelma. Tavoitteena on, että Tampereen kaikilla asuinalueilla on tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, turvalliseen arkeen ja toiveiden mukaisiin harrastuksiin. Kehitysohjelman visiona on "Tampere - paras kaupunki kasvaa".

Lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta edistetään myös Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmalla. Ohjelmaa on toteutettu menestyksekkäästi jo aiempina vuosina, ja ensi vuodesta lähtien se vakiinnutetaan koskemaan kaikkia perusopetuksen ikäluokkia kaupungin omalla rahoituksella. Mahdollisuus osallistua ohjelmaan on jokaisella tamperelaisella peruskoulun oppilaalla. Aiempina vuosina osallistumisprosentti on ollut 93 %. Taidekaaren teemoina vuonna 2020 ovat yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.

Edellä mainittujen tekojen lisäksi otamme käyttöön 6. luokkalaisille suunnatun vahvuusstipendin, joka jaetaan jokaiselle oppilaalle koulun päättäjäisissä todistuksen kera. Stipendiin kirjataan oppilaan vahvuudet. Stipendillä vahvistetaan lapsen minä-kuvaa ja käsitystä omista vahvuuksista. Vahvuusstipendi otetaan käyttöön kaikissa Tampereen alakouluissa.

Syyskuussa 2020 Tampereella järjestetään Accessible Arts and Culture 2.0 –tapahtumakokonaisuus, joka edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä taiteen ja kulttuurin keinoin. Olemme mukana myös Kaikkien festari –hankkeessa, jolla pyritään edistämään tapahtumien yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Järjestämme yhdessä Esteetön taide ja kulttuuri ry:n kanssa vuoden aikana myös tamperelaisille tapahtumajärjestäjille suunnattuja työpajoja, joissa tapahtumajärjestäjiä koulutetaan tapahtumien saavutettavuudesta ja laaditaan saavutettavuussuunnitelmat.