Siirry sisältöön
EN

Vesi- ja viemäriverkostot

Vuoden 2021 verkostohankkeet

Vuonna 2021 rakennetaan uutta ja saneerataan vanhaa verkostoa eri puolilla kaupunkia.

Alla olevassa kuvassa on esitetty merkittävimmät vesi-ja viemäriverkoston investointikohteet vuodelle 2021 (muutokset ovat mahdollisia). Kartta on myös pdf-muodossa liitteenä.


Kuvassa merkittävimmät vesi-ja viemäriverkoston investointikohteet vuodelle 2021. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Puhdasvesiverkosto

Laitoksilta vesi johdetaan vedenkäyttäjille vesijohtoverkostoja pitkin. Tampereen Veden vesijohtoverkoston pituus on noin 800 kilometriä. Tampereella on suuria korkeuseroja, joten verkostossa on useita painepiirejä ja paineenkorotuspumppaamoja. Tampereen Vedellä on noin 23 000 asiakaskiinteistöä Tampereella ja Pirkkalassa, jotka ovat liittyneet jakelujohtoihin vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Polson ja Kämmenniemen alueilla on erilliset vedenjakelujärjestelmät.

Kantakaupunkialueella johtoverkko jakaantuu kahdeksaan painepiiriin, joista keskusta-alueen ja Tesoman painepiirit ovat suurimpia.

Tampereella on kuusi vesitornia, joiden yhteistilavuus on 23 000 m3. Ylävesisäiliöiden eli vesitornien avulla pidetään yllä tasaisia painetasoja. Niihin on varastoitu vettä myös mahdollisia käyttöhäiriöitä varten. Vedenjakelujärjestelmää ohjataan laitoksen keskusvalvomosta, jossa on jatkuva päivystys.

Viemäriverkosto

Tampereella on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää. Vanhimmalla keskusta-alueella on sekaviemäröinti ja muualla erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä jäte-, sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille kun taas sade- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön.

Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus on noin 740 kilometriä. Viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaan niin, että jätevesi virtaisi kohti puhdistamoa painovoimaisena. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Viemäriverkosto jakaantuu neljään erilliseen viemäröintialueeseen.

Viemäröintijärjestelmään kuuluu yli 90 jätevedenpumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa, joita valvotaan keskusvalvomosta.

Tampereen Vesi tarkastaa viemäriverkoston vuotavuutta tv-kuvauksilla sekä muilla kuntoselvityksillä ja vuotovesitutkimuksilla. Vuosittain laskuttamaton jätevesimäärä on noin 30 % käsitellystä jätevesimäärästä.

Kiinteistöt liittyvät yleiseen viemäriverkkoon tonttiviemärein, joiden kunnossapitovastuu on pääsääntöisesti kiinteistön omistajalla.

Katso videot kiinteistöjen roolista jätevesiylivuotojen torjunnassa

Kiinteistönomistaja vastaa tonttijohtojen ja -viemäreiden kunnosta vesihuoltolaitoksen runkoviemäriin asti. Kun pitää putket kunnossa, välttyy vahingoilta ja kalliilta korjaustöiltä.

Jätevesiylivuotojen syynä on nykyään entistä harvemmin pumppaamoiden tekninen vika. Sen sijaan huonokuntoisten viemäriputkien ja kiinteistöiltä suoraan jätevesiviemäriin johdettujen hulevesien aiheuttamat järjestelmän ylikuormitustilanteet ovat tavallisia esimerkiksi rankkasateiden yhteydessä.

Alla olevasta linkeistä voi katsoa kaksi kiinteistönomistajille ja taloyhtiöiden päättäjille suunnattua videota toimenpiteistä, joilla pystytään vähentämään jätevesiylivuotoja entisestään.

Videot on tehty Vantaanjoen vesilaitosten jätevesipäästöjen hallintahankeessa.

Hulevedet

Hulevesien hallinnan vastuu on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Tampereen Vedeltä Tampereen kaupungille.

Mitä viemäriin saa laittaa?

Viemäriin joutuvat vieraat aineet ja esineet voivat aiheuttaa tukkeutumia tai jopaviemäritulvia kiinteistön omissa putkistoissa tai yleisessä viemäriverkostossa. Viemäreiden tukkeutumiset sekä kiinteiden jätteiden poistaminen jätevedenpuhdistamoilla aiheuttavat vesilaitokselle tuntuvia kustannuksia vuosittain.

Esimerkiksi Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon jätevedestä kiinteitä jätteitä poistavalta hienovälpältä kuljetetaan jätteenkäsittelykeskukseen vuosittain n. 500 000 kiloa jätettä. Määrä vastaa noin 60 kuorma-autollista mm. vanupuikkoja, sukkahousuja, vaippoja, pikkuhousunsuojia, kondomeja ja tulitikkuja - eli ei viemäriin kuuluvaa materiaalia.

Tukkivia, sakkautuvia tai kiinteitä jätteitä, kuten

 • tupakan tumppeja
 • käsipyyhepaperia
 • tekstiilejä
 • vanupuikkoja, vaippoja, terveyssiteitä, pikkuhousunsuojia tai muita hygieniatuotteita
 • kondomeja
 • tulitikkuja
 • hiekkaa
 • rakennusjätettä
 • rasvoja tai öljyjä
Eloperäisiä jätteitä, kuten
 • ruoantähteitä
 • perunan- tai hedelmien kuoria
 • kahvin poroja
Ongelmajätteitä, kuten

 • bensiiniä, tärpättiä, öljyä
 • maaleja
 • lääkkeitä

Tonttiviemärit

Tonttiviemäreihin ei saa laskea jätevesien käsittelyä haittaavia aineita. Tampereen Vesi valvoo muun muassa teollisuuden viemäriverkostoon johtamien jätevesien laatua, näistä lisätietoja kohdassa "Yritykselle", linkki alla.

Viemärietiketti

Mitä viemäriin voi laittaa? Katso videoita pytty-sivustolta:

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot