Siirry sisältöön
EN

Julkujärven poikkeusluvan seuranta

Kloorieteenien pitoisuuksien seuranta Julkujärven pohjavesilaitokselta lähtevästä vedestä ja verkostovedestä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 4.6.2021 Tampereen Vedelle väliaikaisen poikkeusluvan Julkujärven pohjavesilaitoksen vedenjakelualueelle tri- ja tetrakloorieteenien enimmäispitoisuuden raja-arvon ylittämiseksi.

Poikkeusluvasta 10.6.2021 julkaistu tiedote:

Laitokselta lähtevä vesi

Poikkeusluvan mukainen raja-arvo tri- ja tetrakloorieteenien summapitoisuudelle on 15 µg/l (näyte otettuna verkostopisteestä). Trikloorieteeniä ei näytteistä ole havaittu (määritysraja 0,5 µg/l).

Pvm
Tetrakloorieteeni µg/l
14.3.2019 lähtevä 4.5
26.3.2019 lähtevä 5.8
5.6.2019 lähtevä 11
4.7.2019 lähtevä 5
19.9.2019 lähtevä 2.4
19.12.2019 lähtevä 4.4
19.2.2020 lähtevä 4.1
26.3.2020 lähtevä 4.6
26.5.2020 lähtevä 5.5
11.6.2020 lähtevä 3.3
8.9.2020 lähtevä 4.7
17.9.2020 lähtevä 14
8.12.2020 lähtevä 14
17.12.2020 lähtevä 11
22.12.2020 lähtevä 7.3
4.1.2021 lähtevä 11
3.2.2021 lähtevä 10
4.3.2021 lähtevä 8
9.3.2021 lähtevä 9.3
16.3.2021 lähtevä 9.5
16.4.2021 lähtevä 6.3
20.5.2021 lähtevä
5.5
10.6.2021 lähtevä 5.8
14.7.2021
lähtevä
6,7
12.8.2021 lähtevä 6,7
2.9.2021 lähtevä 6,6
13.10.2021 lähtevä 7,7
28.10 2021 lähtevä 3,9
25.11.2021 lähtevä 5,9
16.12.2021
lähtevä
6,2
13.1.2022 lähtevä 6,3
17.2.2022 lähtevä 6,3
10.3.2022 lähtevä 6,7
21.4.2022 lähtevä 6,3


Verkostovesi


Pvm
Tetrakloorieteeni µg/l
9.3.2021 verkostopiste 1 2.3
9.3.2021 verkostopiste 2 2.2
9.3.2021 verkostopiste 3 2
20.5.2021 verkostopiste 1 1,4
10.6.2021 verkostopiste 1 1,0
14.7.2021
verkostopiste 1
1,7
12.8.2021 verkostopiste 1 1,3
2.9.2021 verkostopiste 1
1,6
13.10.2021 verkostopiste 2 1,5
28.10.2021 verkostopiste 1 2,6
25.11.2021 verkostopiste 1 1,5
16.12.2021
verkostopiste 1
1,5
13.1.2022 verkostopiste 1 1,7
17.2.2022 verkostopiste 1 1,5
10.3.2022 verkostopiste 1 2,0
21.4.2022 verkostopiste 1 1,9

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot