Siirry sisältöön
EN

Veden hankinta ja käsittely

Noin kaksi kolmannesta Tampereella käytettävästä talousvedestä on valmistettu pintavedestä ja loppu kolmannes on pohjavettä. Pintavesi otetaan hyvälaatuisesta Roineesta, jonka vettä käytetään vuosittain lähes 15 miljoonaa kuutiometriä. Vettä otetaan 4-5 metrin syvyydestä noin 200 metrin etäisyydellä rannasta, jolloin sen laatu on tasainen. Tampereen Veden pohjavedenottamot sijaitsevat Messukylässä, Hyhkyssä, Julkujärvellä ja Pinsiössä.

Raakavettä pumpattiin laitoksille vuonna 2019 yhteensä 24,5 milj. m3. Tästä määrästä pumpattiin 19,1 milj. m3 käsiteltyä vettä edelleen johtoverkkoon. Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä oli noin 27 % ja pintaveden osuus noin 73 %.

Veden käsittelyllä varmistetaan veden hygieenisyys ja muuttumattomuus jakelujärjestelmän putkissa aina kaukaisimmalle vedenkäyttäjälle saakka.

Puhtaat vedenottovesistöt

Näsijärveä on käytetty jo 1800-luvulta lähtien raakavesilähteenä. Siitä ottavat nykyisin vetensä Kämmenniemen ja Polson vedenpuhdistuslaitokset sekä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos, joka on varalaitoskäytössä. Parhaillaan Kaupinojan vedenpuhdistuslaitosta saneerataan päävedenottamoksi Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle.

Käytettävän pinta- ja pohjaveden laatua tutkitaan päivittäin Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen laboratoriossa.

Pintavesilaitokset ja niiden puhdistusprosessit

Ruskon pintavesilaitos käsittelee Roineen pintavettä. Ferrisulfaatilla saostettu humus poistetaan vedestä flotaation ja hiekkasuodatuksen avulla. Veden pH:n säätöön sekä kovuuden ja alkaliteetin lisäämiseen käytetään kalkkia ja hiilidioksidia. Käsittelytulos viimeistellään aktiivihiilisuodatuksella, joka poistaa vedestä hajuja ja makuja. Veden hygieenisyys varmistetaan klooridioksidilla, kloorilla ja ultraviolettivalolla.

Kaupinojan pintavesilaitos Näsijärven rannalla on tuottanut kaupunkilaisille puhdasta vettä jo vuodesta 1928. Laitoksen saneerausprojekti on meneillään, tarkoituksena on tehdä laitoksesta Tampereelle toinen päävedenottamo Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle.

Lue lisää saneeraushankkeesta:

Polson ja Kämmenniemen pintavesilaitokset käsittelevät Näsijärven pintavettä. Polyalumiinikloridilla saostettu humus poistetaan Polsossa kontakti- ja aktiivihiilisuodatuksella ja Kämmenniemessä flotaation sekä hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksen avulla. Veden pH:n säätöön ja alkalointiin käytetään soodaa ja desinfiointiin natriumhypokloriittia. Kämmenniemen laitoksella vesi desinfioidaan lisäksi ultraviolettivalolla.

Pohjavesilaitokset ja niiden puhdistusprosessit

Messukylän pohjavesilaitoksella raudan ja mangaanin poistoon käytetään ilmastusta sekä hiekka- ja hiilisuodatusta. Tarvittava pH:n säätö ja alkalointi tehdään natriumhydroksidilla ja desinfiointi natriumhypokloriitilla ja ultraviolettivalolla.

Hyhkyn pohjavesilaitoksella rauta ja mangaani hapetetaan vettä ilmastamalla ja lisäämällä kaliumpermanganaattia. Tämän jälkeen saostunut rauta ja mangaani poistetaan hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksella, alkaloidaan natriumhydroksidilla ja veden hygieenisyys varmistetaan natriumhypokloriittidesinfioinnilla ja ultraviolettivalolla.

Mustalammen pohjavesilaitoksen puhdistusprosessi sisältää veden ilmastuksen ja hiekkasuodatuksen sekä alkaloinnin ja desinfioinnin. Ilmastus tapahtuu ilmastustorneissa ja hiekkasuodatus erillisissä suodatusaltaissa. Alkalointi tehdään natriumhydroksidilla ja desinfiointi natriumhypokloriitilla sekä ultraviolettivalolla.

Pinsiön ja Julkujärven pohjavesilaitoksilla tehdään ainoastaan veden alkalointi ja desinfiointi. Alkalointiin käytetään natriumhydroksidia ja desinfiointiin natriumhypokloriittia.

Vesitornit

Tampereen Vedellä on yhteensä kuusi vesitornia. Ne sijaitsevat Kaupin Tähtitorninmäellä (2 kpl), Pyynikinharjulla, Hervannassa, Tesomalla ja Peltolammilla.


Kaupin vanhempi vesisäiliö

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot