EN

Vesihuoltohankkeita

Tampereen Vesi osallistuu aktiivisesti vesihuoltoalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yhteistyötä tehdään eri tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuosikertomuksessa on yhteenveto tutkimus- ja kehityshankkeista, joissa Tampereen Vesi on kuluneen vuoden aikana ollut mukana.

Suurimpia käynnissä olevia vesihuoltohankkeita Tampereella ovat Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus sekä Sulkavuoreen suunniteltu keskusjätevedenpuhdistamo.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki