Siirry sisältöön
EN

Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaehdotus nähtävillä

Tampereen kaupunki päivittää pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Suojelusuunnitelmaehdotus on nähtävänä 3.2-24.2.2020 kaupungin verkkosivuilla ilmoitustaululla ja palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Suojelusuunnitelmassa on tietoja pohjavesialueiden pohjavesioloista, pohjaveden tilasta, pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista ja niiden riskien suuruudesta sekä toimista, joilla pilaantuminen voidaan ehkäistä tai sen riskiä vähentää. Suunnitelman päivitys perustuu lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2014).

Tampereen kaupungin vesijohtovedestä noin neljännes on pohjavettä. Riskejä pohjavedelle aiheuttavat muun muassa teollisuus- ja yritystoiminta, liikenne ja tienpito, pilaantuneet maat, asutus (jätevedet, öljysäiliöt, maalämpökaivot), torjunta-aineiden käyttö sekä liiallinen pohjavedenotto. Pohjavedenottamoilta vesijohtoverkostoon pumpattava vesi on hyvälaatuista. Paikka paikoin pohjavedessä on havaittavissa epäpuhtauksia kuten liuottimia, torjunta-aineiden hajoamistuotteita, öljyjä ja kloridia.

Tampereen kaupungissa on seitsemän pohjavesialuetta: Aakkulanharju, Epilänharju-Villilän kaksi harjualuetta, Rääkkykangas, Aunionkangas, Kreetansuo ja Jakamakangas. Kantakaupungissa sijaitsevat Aakkulanharju ja Epilänharju-Villilän alueet ja muut Teisko-Aitolahden alueella. Aakkulanharjun alue ulottuu Järvensivulta Kaukajärvelle. Epilänharju-Villilä alkaa Pyynikiltä ja haarautuu Epilässä: toinen haara jatkuu Lamminpään ja toinen Villilän suuntaan.

Tampereen pohjavesialueet löytyvät kartalta kaupungin karttapalvelusta https://kartat.tampere.fi/oskari/ ja valitsemalla karttatasoksi Hydrografia, Pohjavesialue (SYKE).

Palautetta suunnitelmasta voi antaa 24.2.2020 saakka. Palautelomake löytyy kuulutuksen yhteydestä verkkosivuilta www.tampere.fi/ilmoitustaulu kohdasta Muut kuulutukset ja ilmoitukset. Palautetta voi antaa myös kirjaamoon.

Lisätietoja

Ympäristönsuojeluyksikkö
Ympäristötarkastaja
Sanna Markkanen
puhelin 050 524 2536
sähköposti [email protected]

Tampereen Vesi
Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
sähköposti [email protected]


Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki