EN

Kämmenniemen Mikkolanlammen kunnostaminen jatkuu

Tampereen Kämmenniemen Mikkolanlampea kunnostetaan kemiallisesti perjantaina 11.10.2019. Lammen vettä käsitellään alumiinikloridilla. Alumiinikloridi on vedenpuhdistuskemikaali, jota käytetään myös juomaveden valmistuksessa. Kemiallisella kunnostuksella veden fosforipitoisuus saadaan laskemaan huomattavasti. Saostus pienentää lammen sisäistä kuormitusta. Kemikalointihetkellä levä saattaa ensin kohota veden pintaan ennen kuin lähtee laskeutumaan. Kemikaloinnista saattaa siten aiheutua hetkellistä esteettistä haittaa.

 

Edellisen kerran Mikkolanlampea kunnostettiin viime syksynä. Tällöin poistettiin ulpukan juuristoa ja osmankäämikkökasvustoa sekä lammen vesi käsitetiin kemiallisesti. Kunnostustoimet liittyvät Mikkolanlammesta laadittuun kunnostussuunnitelmaan, joka valmistui v. 2017. Tavoitteena on parantaa lammen virkistysarvoa.

Kemikaloinnille on saatu luvat vesialueiden omistajilta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Kemikalioinnin on suunnitellut KVVY Tutkimus Oy ja työt teettää Tampereen Vesi. Kemikaloinnista vastaa Ympäristö Ojansuut Oy.

Tulevina vuosina alueella esiintyville viitasammakoille kaivetaan lampareita lammen läheisyyteen. Vettä saatetaan myös kemikaloida uudestaan. Myöhemmin lammesta Näsijärveen johtavaa lähtöuomaa saatetaan hieman avata.

Mikkolammen kunnostussuunnitelman on laatinut Tampereen Veden toimeksiannosta KVVY Tutkimus Oy. ELY-keskus hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2017. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Näsijärveen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Mikkolanlammen kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan

Lisätietoja

Tampereen Vesi
Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
sähköposti [email protected]

KVVY Tutkimus Oy
Vesistö- ja pohjavesitutkimusten yksikön päällikkö, limnologi
Marika Paakkinen
puhelin 03 2461 268
sähköposti [email protected]

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki