EN

Asiakkaiden tyytyväisyys Tampereen Veteen on kasvanut

”Asiakkaiden tyytyväisyys Tampereen Veteen on erinomaisella tasolla. Toimivan vesihuollon ja puhtaan veden turvaamiseksi tehdään joka päivä paljon työtä. Tästä työstä on hienoa saada asiakkailta kiitosta”, Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela sanoo.

 

Vesi on Tampereella kirkasta ja vedenjakelu sekä viemäröinti ja jätevesien käsittely toimintavarmaa. Nämä asiat ovat Tampereen Veden asiakkaille tärkeimpiä ja niissä on myös onnistuttu kesällä valmistuneen kyselyn mukaan. Tampereen Veden tunnettuus on noussut merkittävästi. Lähes 80 % vastaajista piti Tampereen Vettä melko hyvin tai hyvin tunnettuna ja näkyvänä Tampereella. Tutkimuksen kokonaisarvosana parani edellisestä, vuonna 2017 tehdystä vastaavasta kyselystä.

Rakennus- ja saneeraustöistä tiedottamiseen tulee kyselyn perusteella edelleen panostaa. Asiakkaat kaipaavat lisää tietoa myös järkevästä veden käytöstä. Tampereen Veden nettisivuilla olevan häiriötilanteista kertovan karttapalvelun tunnettuus oli kasvanut ja se kiinnosti vastaajia.

"Digitaalisten palvelujen saatavuutta vastaajat pitivät odotetusti tärkeänä. Palveluja kehitetäänkin ensi vuonna käyttöön otettavan uuden asiakas- ja laskutustietojärjestelmän myötä. Myös tekstiviestien lähettäminen häiriötilanteissa tulee jatkossa mahdolliseksi", Jokela jatkaa.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina sekä sähköisenä ja paneelitiedonkeruuna. Siihen vastasi 512 kuluttaja- ja yritysasiakasta, isännöitsijää sekä kunnan päättäjää. Tuloksia verrattiin vuoden 2017 ja 2015 tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy.

Tampereen Vedellä on yli 22 300 kiinteistöä asiakkaana ja vettä jaetaan noin 240 000 asukkaalle Tampereella ja Pirkkalassa. Käytettävästä talousvedestä suurin osa on valmistettu Roineen tai Näsijärven pintavedestä, noin neljännes on pohjavettä. Yhteensä Tampereen Vesi puhdistaa vettä lähes 20 miljoonaa kuutiota vuodessa. Siitä kotitalouksien osuus on noin 60 %. Jätevesiyhteistyö on tätäkin laajempaa; Tampereella puhdistetaan Tampereen jätevesien lisäksi myös Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven jätevedet (yhteensä noin 33 milj.m3 vuodessa) ja palvelu kattaa noin 300.000 asukasta. Uudisrakennus- ja saneeraustöitä Tampereen Vesi on tehnyt vuosittain n. 20 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Petri Jokela
puhelin 040 556 0604


Teksti Liisa Mustaniemi

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki