EN

Avoimet työpaikat

Kesätyö ja -harjoittelupaikat haussa 20.1. - 16.2.

Tällä sivulla on kuvaukset Tampereen Veden avoimista kesätyö- ja harjoittelupaikoista.

Tehtäviä haetaan Kuntarekryn kautta, kuten muitakin Tampereen kaupungin kesätyöpaikkoja:

Liiketoimintojen tuki

Toimistotyöntekijä

Tehtävät sisältävät talous-, henkilöstö- ja asiakaspalvelutiimien avustavia tehtäviä, kuten laskutuksen valmistelua, arkistointia, laskelmien ja taulukoiden laatimista, asiakastietojen ylläpitoa sekä puhelinpalvelua.

Tehtävään vaaditaan liiketalouden opintoja sekä hyviä tietojärjestelmien käyttövalmiuksia. Eduksi katsotaan kokemus toimistotyöstä ja asiakaspalvelusta, taloushallinnon ohjelmistojen (esim. SAP) sekä Office-ohjelmistojen hyvä hallinta sekä kokemus vesihuoltoalalta tai vastaavasta kunnallisesta liikelaitoksesta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta, itsenäistä ja vastuullista työotetta. Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972. Työ sijoittuu 1.6 - 31.8.2020 välille tai sopimuksen mukaan.

Verkostorakentaminen ja suunnittelu, Mittaritoiminta

Teknisen alan harjoittelija

Tehtäviin kuuluu Tampereen Veden vesimittaritoiminnassa mm. mittarien luenta, vaihto sekä työhön liittyvä asiakaspalvelu. Tehtävään vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä, teknisen alan opintoja sekä hyvät tietojärjestelmien käyttövalmiudet. Eduksi katsotaan aiempi kokemus käsillä tehtävistä töistä, työkokemus asiakaspalvelusta ja puhelinpalvelusta sekä voimassa oleva B-ajokortti.

Työ ajoittuu välille 1.6. - 28.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Lisätiedot Jarmo Niittyniemi, puh. 040 806 2489.

Verkostokunnossapito

Työnjohtoharjoittelija

Tehtäviin kuuluu työnjohtotehtävät vesihuollon kunnossapito-, saneeraus ja uudisrakentamiskohteessa. Tehtävään vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä, maanrakennukseen ja vesihuoltoon suuntautuminen sekä infrarakentamisen 2-3 vuoden opinnot (AMK, DI) sekä B-ajokortti.

Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020 tai sopimuksen mukaan. Lisätiedot Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267.

Vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus

Laborantin vuosiloman sijainen tai harjoittelija

Tehtäviin kuuluu talous- ja jäteveden laadun analysointi ja tarkkailu sekä laboranttien vuosilomien sijaisuus Tampereen Veden laboratoriossa. Tehtävään vaaditaan vähintään 18-vuoden ikä ja yhden vuoden opinnot kemian/laboratorioalalta. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti sekä B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 11.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Taina Korpiharju puh. 041 730 1194.

Vedentuotannon tekninen harjoittelija tai näytteenottaja

Tehtäviin kuuluvat mm. vesinäytteiden ottaminen Tampereen Veden vedentuotantolaitoksilla ja näytteenottajan vuosiloman sijaisuus. Lisäksi työhön kuuluu pohjaveden pinnan mittausten tekemistä ja pohjaveteen liittyvien tietojen koontia ja raportointia. Tehtävässä vaaditaan vähintään yhden vuoden opiskelu teknisellä alalla esim. prosessi-, kemian- tai ympäristötekniikan linjalla. Lisäksi vaaditaan B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti.

Työ ajoittuu välille 11.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Taina Korpiharju puh. 041 730 1194.

Vedentuotannon prosessinhoitajan vuosiloman sijainen tai harjoittelija

Tehtäviin kuuluvat käyttö- ja ylläpitotehtävät Tampereen Veden vedentuotantolaitoksilla sekä käytönvalvojien vuosilomien sijaisuus. Tehtävässä vaaditaan vähintään yhden vuoden prosessi-, kemian- tai ympäristötekniikan opinnot. Työssä tarvitaan B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti.

Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Sini Vuorinen puh. 040 806 2023.

Sähkökunnossapidon työnjohtoharjoittelija tai vuosilomansijainen

Tehtäviin kuuluu sähkökunnossapidon työnjohtoharjoittelua ja suunnittelua vuosilomien aikana Tampereen Veden vedentuotantolaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Tehtävässä vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä, kahden vuoden opiskelu AMK:n sähkö/automaatiolinjalla ja B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti.

Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Tapio Lähteinen puh. 0400 834 921.

Teknisen alan harjoittelija

Tehtäviin kuuluu Tampereen Veden vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden tietojen dokumentaatiota sekä investointi- ja kehitysprojektien avustavat hanketehtävät. Vaatimuksena on 3-4 vuotta opintoja rakennus-, prosessi-, sähkö- tai automaatiotekniikan (AMK, DI) alalta sekä B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti.

Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Jan-Erik Järventie puh. 041 730 1753.

Vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen kunnossapitoharjoittelija

Tehtäviin kuuluu mekaanisia asennus- ja kunnossapitotehtäviä Tampereen Veden vedentuotantolaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Tehtävässä vaaditaan vähintään yhden vuoden opinnot esim. konetekniikasta tai koneenasennuksesta sekä B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti. Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Ari Oksanen puh. 0400 305 620.

Jätevedenpuhdistuksen työnjohdon vuosiloman sijainen tai harjoittelija

Työnjohdon vuosiloman sijaisen tai harjoittelijan tehtäviin kuuluu Tampereen Veden jätevedenpuhdistamoiden työnjohdollisia ja prosessin ohjaustehtäviä vuosilomien aikana. Tehtävään vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä, kahden vuoden opinnot prosessi-, kemian-, vesi- tai ympäristötekniikasta sekä B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Lasse Järvinen puh. 044 431 4016.

Jätevedenpuhdistuksen prosessiharjoittelija

Prosessiharjoittelijan tehtävään kuuluu biologisen prosessin ohjausta, valvontaa ja säätöä Tampereen Veden jätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi prosessiharjoittelijan tehtäviin kuuluu altaiden, säiliöiden sekä laitteistojen pesu- ja huoltotöitä. Tehtävään vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä, yhden vuoden opinnot prosessi-, kemian-, vesi- tai ympäristötekniikasta. Eduksi katsotaan B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Lasse Järvinen puh. 044 431 4016.

Jätevedenpumppaamoiden kunnossapitoharjoittelija

Tehtäviin kuuluu erilaisia mekaanisia asennus- ja kunnossapitotehtäviä Tampereen Veden jätevedenpumppaamoilla. Tehtävään vaaditaan yhden vuoden opinnot esim. konetekniikasta sekä C-ajokortti. Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Ari Oksanen puh. 0400 305 620.

Konekunnossapidon työnjohtoharjoittelija tai vuosiloman sijainen

Tehtäviin kuuluu konekunnossapidon työnjohtoharjoittelua ja suunnittelua vuosilomien aikana Tampereen Veden vedentuotantolaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Tehtävässä vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä, kahden vuoden opiskelu AMK:ssa esim. konetekniikan linjalla sekä B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti. Työ ajoittuu välille 2.5. - 31.8.2020. Lisätiedot Ari Oksanen puh. 0400 305 620.


Kesäharjoittelijoiden avoimet työpaikat (15-17 -vuotiaat)


Kesäharjoittelijoiden työpaikat on tarkoitettu 15 -17 -vuotiaille tamperelaisille nuorille, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta. Työsuhde kestää 2 viikkoa, työaika 30h/viikossa ja palkka kahden viikon harjoittelujaksolta on 335€. Harjoittelupaikat arvotaan hakijoiden kesken maaliskuun aikana ja ilmoitamme paikoista sähköpostilla.

Tampereen Vedessä kesäharjoittelijoiden tehtävät sisältävät talous-, henkilöstö- ja asiakaspalvelutiimien avustavia tehtäviä, kuten toimiston järjestelyä ja arkistointia.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki