EN

Avoimet työpaikat

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö


Haemme henkilöstö- ja hallintopäällikölle sijaista Liiketoimintojen tuen yksikköön. Sijaisuus alkaa elokuussa 2019 ja kestää vähintään 31.8.2020 saakka.

Henkilöstö- ja hallintopäällikkönä vastaat liikelaitoksen henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseista, asiakaspalvelusta, tiedotuksesta, markkinoinnista, ICT:stä sekä yleishallinnosta. Tehtävässä huolehdit tukitoimintojen strategisesta ohjauksesta ja kehittämisestä sekä sujuvasta tuottamisesta liiketoiminnalle. Tukenasi toimii 15 henkilön tiimi. Tampereen Veden strategia on uudistumassa, joten pääset työssäsi mukaan myös toiminnan kehittämiseen.

Etsimme tehtävään henkilöä, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus vaativista henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä sekä esimieskokemusta. Eduksi tehtävässä on työkokemus julkisessa organisaatiossa, ICT-projektien hallinta sekä kunta-alan työehtosopimusten ja kunnallisen päätösvalmistelutyön osaaminen.

Mikäli pystyt hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia, sinulla on aikaansaava työote ja yhteistyösi vie eteenpäin, hae meille töihin! Tampereen Vesi tarjoaa monipuolisen näköalapaikan, jossa voit kehittyä hallinnon ammattilaisena.

Lisätietoja tehtävästä antaa henkilöstö- ja hallintopäällikön sijainen Sanna Liljaranta, puh. 044 481 1674.

Hakuaika päättyy 14.6.2019. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon. Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa ja ansioluettelonsa sähköiseen IMURI-rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse [email protected] tai postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Sähköpostiin tai kirjekuoreen sekä hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi. IMURI-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184. Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Viitekoodi

1-259-19


Kehityspäällikkö

vakituiseen työsuhteeseen. Kehityspäällikön tehtävänä on Tampereen Veden vedentuotannon sekä jäteveden puhdistuksen ja pumppauksen kehittäminen. Hän vastaa Vedentuotanto- ja jätevedenpuhdistus -yksikön riskienhallinnasta, kemikaali- ja työturvallisuudesta sekä kunnossapitotoiminnan kehittämisestä. Lisäksi työhön kuuluvat jätevedenpuhdistuksen ja -pumppauksen suunnittelun organisointi- ja raportointitehtävät sekä viranomaisyhteistyö. Kehityspäällikkö toimii yksikönpäällikön sijaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään diplomi-insinöörin tai muu vastaava yliopistotutkinto esim. vesitekniikan, ympäristötekniikan, prosessitekniikan tai kemian alalta. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään 5 vuoden kokemus vesi(huolto)tekniikan, prosessitekniikan tai kemian alalta ja vesihuoltoon liittyvää kokemusta vähintään 3 vuotta. Samoin esimies-, projektin- tai työnjohtokokemusta tulee olla vähintään 2 vuotta.

Työ edellyttää vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen prosessien, tekniikoiden ja laitosten laaja-alaista osaamista sekä veden ja jäteveden pumppaukseen liittyvää osaamista. Työssä tarvitaan riskienhallinnan taitoja, alan työturvallisuus- ja kemikaaliturvallisuusohjeiden ja käytäntöjen tuntemista sekä laitosten ja pumppaamoiden kunnossapidon osaamista. Työssä tarvitaan hyvät projektinjohtamis- ja työnjohtotaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Työssä tarvitaan myös laitosten suunnitteluun, rakentamiseen ja hankintoihin liittyvää osaamista.

Odotamme hakijalta järjestelmällisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa ja päätöksentekokykyä vaativissakin tilanteissa. Hakijan tulee olla yhteistyötaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää alan kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen seuraamista ja kehitystyöhön osallistumista sekä halua oman ja yksikön ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Tehtävien hoito edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta vaaditaan vähintään voimassaoleva B-ajokortti.

Työaika (toimistotyöaika) ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhde alkaa 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakuaika päättyy 17.6.2019

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantojohtaja Riitta Kettunen puh. 040 145 0588. Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Lisätietoja Tampereen Vedestä löytyy verkkosivuiltamme www.tampereenvesi.fi.

Hakuaika päättyy 17.6.2019.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa ja ansioluettelonsa sähköiseen IMURI-rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse [email protected] tai postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Sähköpostiin tai kirjekuoreen sekä hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.

IMURI-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Viitekoodi 1-237-19


Hanke- ja kiinteistöpäällikkö


Vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävänä on Tampereen Veden rakennetun kiinteistöomaisuuden kuten vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden hallinta ja kehittäminen sekä kunnossapito. Hän vastaa hanke- ja toteutussuunnittelun organisoinnista sekä rakennuttamistehtävistä vedentuotantolaitosten, jätevedenpuhdistamoiden, vesitornien ym. investointi- ja saneeraushankkeissa. Hanke- ja kiinteistöpäällikkö toimii Investoinnit ja kehitysryhmän esimiehenä.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva diplomi-insinöörin tai muu ylempi korkeakoulututkinto rakennusalalta (esim. talotekniikka, rakennustekniikka). Hakijalla tulee mielellään olla myös esimiestyöhön liittyvää koulutusta. Hakijalla tulee olla kokemusta rakennusalalta (suunnittelu, urakointi, rakennuttaminen, kiinteistöjen kunnossapito tms.) vähintään 5 vuotta, esimiestyöstä vähintään 3 vuotta sekä projektin- tai työjohdosta vähintään 2 vuotta.

Työ edellyttää kykyä hallita suunnittelu- ja rakennushankkeiden eri vaiheet ja kokonaisuus. Työssä tulee hallita kiinteistöjen kunnossapidon johtaminen ja kehittäminen sekä niihin liittyvä hankintojen organisointi. Lisäksi tulee hallita rakennuttaminen, rakennusalan sopimus- ja hankinta-lainsäädäntö sekä työturvallisuus. Johtamistaitoja ja kykyä pitkän tähtäimen suunnitteluun tarvitaan niin suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa kuin kiinteistöjen kunnossapidossa.

Työssä tarvitaan hyvät esimies- ja projektinjohtamistaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Työ edellyttää kustannustietoisuutta, energiatehokkuuden huomioimista sekä elinkaariajattelua. Vedentuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden tuntemus katsotaan eduksi.

Odotamme hakijalta järjestelmällisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa ja päätöksentekokykyä vaativissakin tilanteissa. Hakijan tulee olla yhteistyötaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen. Tehtävien hoito edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan hyvät tietotekniset taidot ja valmiudet omaksu uusia tai käytössä olevia tietojärjestelmiä (esim. kiinteistötiedon-hallinnan työkalut sekä SAP). Tehtävään valittavalta vaaditaan vähintään voimassaoleva B-ajokortti.

Työaika (toimistotyöaika) ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantojohtaja Riitta Kettunen puh. 040 145 0588. Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Lisätietoja Tampereen Vedestä löytyy verkkosivuiltamme www.tampereenvesi.fi.

Hakuaika päättyy 19.6.2019.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI-rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viite-koodi.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Viitekoodi 1-248-19


Kemisti

Vakituiseen työsuhteeseen. Kemisti vastaa talous- ja jätevesilaboratorion toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toimii laboratoriohenkilöstön esimiehenä. Hän huolehtii talousveden laadun seurannasta ja valvonnasta sekä vedentuotantolaitosten käyttötarkkailusta Tampereen alueella. Hän huolehtii myös Tampereen Veden jätevedenpuhdistamoiden käyttötarkkailusta ja viranomaisvalvonnan analytiikasta. Työhön kuuluu myös raportointia sekä asiakaspalautteisiin vastaamista. Kemisti toimii tarvittaessa vedentuotannon käyttöinsinöörin sijaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esim. kemian, kemiantekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään 5 vuoden työkokemus mielellään laboratorioalalta sekä kokemusta esimiestyöstä.

Työ edellyttää laboratoriotekniikan sekä vesi- ja jätevesianalytiikan osaamista niin mikrobiologisten kuin fysikaaliskemiallisten menetelmien osalta. Tehtävä edellyttää vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen prosessien sekä talous- ja jätevesiin liittyvän lainsäädännön osaamista. Työssä tulee tuntea alan työturvallisuus- ja kemikaaliturvallisuusohjeet ja käytännöt. Työssä tarvitaan myös hyvät esimies-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Odotamme hakijalta järjestelmällisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa ja päätöksentekokykyä vaativissakin tilanteissa. Hakijan tulee olla yhteistyötaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää alan kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen seuraamista ja kehitystyöhön osallistumista. Tehtävien hoito edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan myös hyvät tietotekniset taidot. Tehtävään valittavalta vaaditaan vähintään voimassaoleva B-ajokortti.

Työaika (toimistotyöaika) ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhde alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantojohtaja Riitta Kettunen puh. 040 145 0588. Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Lisätietoja Tampereen Vedestä löytyy verkkosivuiltamme www.tampereenvesi.fi.

Hakuaika päättyy 19.6.2019.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI-rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Viitekoodi 1-252-19


Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki