Siirry sisältöön
EN


Kuvassa etualalla Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo, taustalla Tampereen keskustaa.

Tampereen Vesi

Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden vastaavat. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa 156 hengen organisaatio.

Tampereen kaupungin liikelaitoksilla on kullakin on oma johtokuntansa, joka ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa.

Avainlukuja vuodelta 2020

Talous

 • Liikevaihto 66,4 milj
 • Investoinnit 22,3 milj. €
 • Tulot vesilaskutuksesta 23,6 milj. €
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 37,1 milj. €
 • Laskuttamaton vedenkulutus 15,9 %
 • Laskuttamattoman jäteveden määrä oli 35,8 %

Henkilöstö

 • 156 työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 22 milj. m3 josta 18,7 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 30 % ja pintaveden 70 %
 • Puhdasvesilaboratoriossa tutkittiin noin 5 700 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 812 km
 • Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 15,8 km
 • Viemäriverkoston pituus 735 km
 • Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 8,1 km

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 33 milj. m3
 • Viemärilaboratoriossa tutkittiin noin 3 700 näytettä


Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot