EN


Kuvassa etualalla Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo, taustalla Tampereen keskustaa.

Tampereen Vesi

Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden vastaavat. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa noin 130 hengen organisaatio.

Tampereen kaupungin liikelaitoksilla on kullakin on oma johtokuntansa, joka ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa.

Avainlukuja vuodelta 2018

Talous

 • Liikevaihto 60,4 milj
 • Investoinnit 19,7 milj. €
 • Veden myynti 15,5 milj. m3,
 • Tulot vesilaskutuksesta 22,7 milj. €
 • Laskutettu jätevesimäärä 20,7 milj. m3
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 32,5 milj. €
 • Laskuttamaton vedenkulutus 21,7 %
 • Laskuttamattoman jäteveden määrä oli 35,3 %

Henkilöstö

 • noin 130 vakituista työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 20,2 milj. m3 josta 19,6 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 25 % ja pintaveden 65 %
 • Puhdasvesilaboratoriossa tutkittiin noin 6100 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 789 km
 • Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 14 km
 • Viemäriverkoston pituus 779 km
 • Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 8 km
 • 80 jätevesipumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 31,3 milj. m3
 • Viemärilaboratoriossa tutkittiin noin 3000 näytettä


Tampereen Veden tavoitteena on taata turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle osaavan ja motivoituneen henkilökunnan voimin. Tuotamme luotettavia vesihuoltopalveluja asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Kehitämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti ydintoimintojamme, seutuyhteistyötä ja vesihuoltoalaa.

Tampereen Vesi tuottaa toimialueensa vedenkäyttäjille puhdasta talousvettä sekä palauttaa sen käytön jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun puhtaana. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki