Siirry sisältöön
EN


Kuvassa etualalla Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo, taustalla Tampereen keskustaa.

Tampereen Vesi

Tampereen Vesi Liikelaitoksen liiketoiminnan johtamisesta ja ohjauksesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden vastaavat. Tampereen Veden operatiivisesta toiminnasta vastaa noin 160 hengen organisaatio.

Tampereen kaupungin liikelaitoksilla on kullakin on oma johtokuntansa, joka ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa.

Avainlukuja vuodelta 2019

Talous

 • Liikevaihto 63,4 milj
 • Investoinnit 25,8 milj. €
 • Tulot vesilaskutuksesta 22,8 milj. €
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 34,5 milj. €
 • Laskuttamaton vedenkulutus 18,4 %
 • Laskuttamattoman jäteveden määrä oli 34 %

Henkilöstö

 • noin 140 vakituista työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 24,5 milj. m3 josta 19,1 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 27 % ja pintaveden 73 %
 • Puhdasvesilaboratoriossa tutkittiin noin 6100 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 805 km
 • Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 15 km
 • Viemäriverkoston pituus 735 km
 • Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 5 km

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 31,8 milj. m3
 • Viemärilaboratoriossa tutkittiin noin 3000 näytettä


Tampereen Veden tavoitteena on taata turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle osaavan ja motivoituneen henkilökunnan voimin. Tuotamme luotettavia vesihuoltopalveluja asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Kehitämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti ydintoimintojamme, seutuyhteistyötä ja vesihuoltoalaa.

Tampereen Vesi tuottaa toimialueensa vedenkäyttäjille puhdasta talousvettä sekä palauttaa sen käytön jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun puhtaana. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot