EN


Kuvassa etualalla Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo, taustalla Tampereen keskustaa.

Tampereen Vesi

Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunkiseudun yli 200 000 ihmisen vesihuollosta.

Avainlukuja 2017

Talous

 • Liikevaihto 60,7 milj
 • Investoinnit 19,7 milj. €
 • Veden myynti 15,1 milj. m3,
 • Tulot vesilaskutuksesta 21,5 milj. €
 • Laskutettu jätevesimäärä 20,6 milj. m3
 • Tulot jätevesilaskutuksesta 32,7 milj. €
 • Laskuttamaton vedenkulutus 17,0 %
 • Laskuttamattoman jäteveden määrä oli 35,3 %

Henkilöstö

 • noin 130 vakituista työntekijää

Vedentuotanto

 • 4 pintavesilaitosta, 5 pohjavedenottamoa
 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 19,9 milj. m3 josta 18,5 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä 30 % ja pintaveden 70%
 • Puhdasvesilaboratoriossa tutkittiin noin 5300 näytettä

Verkosto

 • Vesijohtoverkon pituus 782 km
 • Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 12 km
 • Viemäriverkoston kokonaispituus 1424 km
 • Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 6 km
 • 80 jätevesipumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa

Jätevedenpuhdistus

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 32,1 milj. m3
 • Viemärilaboratoriossa tutkittiin noin 2900 näytettä

Lue lisää alla olevasta linkistä:

Visio ja Missio

Tampereen Veden tavoitteena on taata turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle osaavan ja motivoituneen henkilökunnan voimin. Tuotamme luotettavia vesihuoltopalveluja asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Kehitämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti ydintoimintojamme, seutuyhteistyötä ja vesihuoltoalaa.

Tampereen Vesi tuottaa toimialueensa vedenkäyttäjille puhdasta talousvettä sekä palauttaa sen käytön jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun puhtaana. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611

Kaikki yhteystiedot

Copyright © Tampereen Vesi

Tietoa sivustosta Tampereen kaupunki