Siirry sisältöön
EN

Yritykselle

Tietoa verkostoon liittymisesta löytyy kohdassa Uusi asiakas.

Yritysten verkkolaskuosoitteiden vastaanotto

Yritysasiakkaille laskuvaihtoehdot ovat joko verkko- tai paperilasku.

Verkkolaskuosoitetta ilmoittaessa pyydämme lähettämään seuraavat tiedot:

  • sopimuskumppanin täydellinen nimi
  • käyttöpaikan osoite
  • käyttöpaikan numero (vesilaskusta)
  • Y-tunnus
  • verkkolaskuosoite
  • OVT-tunnus
Huom! laskutusosoitteen lisäksi tulee ilmoittaa myös OVT-tunnus.

Kun toimitat kerralla useamman kohteen tietoja (mm. isännöitsijät eri taloyhtiöiden tietoja), ole hyvä ja lähetä ne sähköpostitse Excel-muodossa [email protected]

Asumajätevesistä poikkeavat jätevedet

Asumajätevesistä poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista yhdyskuntien jätevesistä. Näitä ovat esim. elintarvike-, pintakäsittely-, kemian- ym. teollisuuden jätevedet, kaatopaikkojen suodosvedet, pilaantuneiden maiden käsittelyssä syntyvät jätevedet, kaivantovedet, pesuloiden jätevedet ja kertaerät. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

Poikkeavien jätevesien viemäröintikelpoisuus selvitetään muun muassa asiakkaan antamien tietojen perusteella. Hakemus tätä varten löytyy Ohjeet ja lomakkeet-sivulta. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi suositellaan palauttamaan lomake liitteineen sähköpostilla. Täyttö- ja palautusohjeet löytyvät lomakkeesta.

Tampereen Vesi päättää poikkeavien jätevesien vastaanottamisesta, valvoo poikkeavien jätevesien johtamista ja antaa pyydettäessä lausuntoja teollisuuslaitosten ympäristölupahakemuksiin.

Kun poikkeava jätevesi on todettu viemäriin johtamiskelpoiseksi, asiasta tehdään sopimus Tampereen Veden ja toiminnanharjoittajan välillä.

Tampereen Veden vastaanottaman jäteveden raja-arvot sekä hakemus asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtamisesta liitteinä.

Tampereen Vesi Liikelaitos, Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere, puh. 03 565 611 (vaihde)

Kaikki yhteystiedot